Articolul precedentCostul indeciziei
  Articolul următorIeroboam

  Munca are ca rezultat sănătatea și fericirea

  Căci Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta în toate roadele tale şi în tot lucrul mâinilor tale şi de aceea să fii vesel. (Deuteronomul 16:15)

  Împlinirea cu credincioşie a datoriilor casei, ocupând poziţia în care poţi fi cea mai eficientă, oricât de simplă şi de umilă ar fi aceasta, este o lucrare cu adevărat înălţătoare. Această influenţă divină este necesară. În ea găseşti pace şi bucurie sfântă. Are o putere vindecătoare. Ea alină tainic şi pe neobservate rănile sufletului şi chiar suferinţele trupului. Pacea minţii, care vine din a avea motive şi acţiuni curate şi sfinte, va da un imbold liber şi viguros tuturor organelor corpului. Pacea lăuntrică şi o conştiinţă nevinovată înaintea lui Dumnezeu vor trezi şi vor înviora intelectul ca rouă picurată pe plantele delicate. Atunci, voinţa este corect orientată şi controlată, este mai hotărâtă, şi totuşi liberă de orice perversitate. Gândurile sunt plăcute, deoarece sunt sfinţite. Liniştea sufletească pe care o poţi avea va fi o binecuvântare pentru toţi aceia cu care te vei asocia. (…) Cu cât guşti mai mult din această pace cerească, din această linişte a sufletului, cu atât ea va creşte mai mult. Este o plăcere vie, însufleţită, care nu aruncă în amorţeală energiile morale, ci le trezeşte la o activitate sporită. Pacea desăvârşită este un atribut al cerului pe care îl au îngerii. (Mărturii, vol. 2, p. 326-327)

  Niciodată copiii şi tinerii nu vor simţi pacea mulţumirii până când, prin împlinirea cu credincioşie a îndatoririlor din cămin, ei vor elibera mâinile ostenite precum şi inima şi creierul obosit al mamei. (…) Cei care neglijează să poarte o parte din răspunderile căminului sunt tulburaţi de singurătate şi nemulţumire, căci ei n-au învăţat adevărul că aceia care sunt fericiţi sunt fericiţi pentru că iau parte la împlinirea obişnuitelor lucrări zilnice. (Îndrumarea copilului, p. 352-353)

  Munca bine condusă este exact lucrul de care au nevoie (copiii) pentru a-i face puternici, viguroşi, veseli, fericiţi şi plini de curaj, pentru a face faţă diferitelor încercări cu care se confruntă în această viaţă. (Îndrumarea copilului, p. 350)

  Munca are ca rezultat sănătatea și fericirea - 2018. Pacea minţii, care vine din a avea motive şi acţiuni curate şi sfinte, va da un imbold liber şi viguros tuturor organelor corpului. Pacea lăuntrică şi o conştiinţă nevinovată înaintea lui Dumnezeu vor trezi şi vor înviora intelectul ca rouă picurată pe plantele delicate.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...