Articolul precedentBatalia pentru mântuirea ta
  Articolul următorProrocul înșelător

  Obiceiurile bune asigură o bună sănătate

  „Dar te voi vindeca, îţi voi lega rănile” zice Domnul. (Ieremia 30:17)

  Mintea nu se uzează şi nici nu se prăbuşeşte atât de des din cauza sârguinţei prea mari sau a studiului intens, cât din cauza hranei nepotrivite, a meselor la timp nepotrivit şi a unei condamnabile neatenţii faţă de legile sănătăţii. (…) Orele neregulate pentru masă şi somn distrug forţele creierului. Apostolul Pavel declară că acela care vrea să aibă succes în atingerea unui înalt standard al sfinţeniei trebuie să fie cumpătat în toate lucrurile. Mâncarea, băutura şi îmbrăcămintea, toate au o influenţă directă asupra dezvoltării spirituale. (Youth’s Instructor, 31 mai 1894)

  Sănătatea este o binecuvântare pe care puţini o apreciază. (…) Mulţi mănâncă tot timpul, fără să ţină seama de legile sănătăţii. Apoi întunericul acoperă mintea. Cum pot să fie oamenii onoraţi cu iluminare divină, când ei sunt atât de nechibzuiţi în obiceiurile lor, atât de neatenţi faţa de lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu cu privire la aceste lucruri? (…) Viaţa comportă o răspundere sfântă şi numai Dumnezeu ne poate face în stare să o păstrăm şi să o folosim spre slava Sa. Dar Acela care a dat formă minunatei structuri a corpului va lua măsuri deosebite ca să-l păstreze în bună stare, dacă oamenii nu lucrează în opoziţie cu El. (Review and Herald, 20 iunie 1912)

  Sănătatea, viaţa şi fericirea sunt urmarea ascultării de legile fizice care guvernează corpul nostru. Dacă voinţa şi căile noastre sunt în armonie cu voinţa şi căile lui Dumnezeu, dacă facem ce este plăcut Creatorului nostru, El ne va păstra corpul în condiţii bune şi îi va reda puterile morale, intelectuale şi fizice, pentru ca El să poată lucra prin noi spre slava Sa. (…) Dacă noi colaborăm cu El în această lucrare, urmările sigure vor fi sănătatea şi fericirea, pacea şi capacitatea de a fi de folos. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1118)

  El n-a murit pentru noi ca să putem deveni robi ai obiceiurilor rele, ci pentru ca să putem deveni fii şi fiice ale lui Dumnezeu, servindu-L cu toată puterea fiinţei noastre. (Îndrumarea copilului, p. 399)

  Scumpii mei prieteni tineri, înaintaţi pas cu pas, până ce obiceiurile şi practicile voastre vor fi în armonie cu legile vieţii şi ale sănătăţii. (Youth’s Instructor, 24 septembrie 1907)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...