Articolul precedentBatalia pentru mântuirea ta
  Articolul următorProrocul înșelător

  Obiceiurile bune asigură o bună sănătate

  „Dar te voi vindeca, îţi voi lega rănile” zice Domnul. (Ieremia 30:17)

  Mintea nu se uzează şi nici nu se prăbuşeşte atât de des din cauza sârguinţei prea mari sau a studiului intens, cât din cauza hranei nepotrivite, a meselor la timp nepotrivit şi a unei condamnabile neatenţii faţă de legile sănătăţii. (…) Orele neregulate pentru masă şi somn distrug forţele creierului. Apostolul Pavel declară că acela care vrea să aibă succes în atingerea unui înalt standard al sfinţeniei trebuie să fie cumpătat în toate lucrurile. Mâncarea, băutura şi îmbrăcămintea, toate au o influenţă directă asupra dezvoltării spirituale. (Youth’s Instructor, 31 mai 1894)

  Sănătatea este o binecuvântare pe care puţini o apreciază. (…) Mulţi mănâncă tot timpul, fără să ţină seama de legile sănătăţii. Apoi întunericul acoperă mintea. Cum pot să fie oamenii onoraţi cu iluminare divină, când ei sunt atât de nechibzuiţi în obiceiurile lor, atât de neatenţi faţa de lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu cu privire la aceste lucruri? (…) Viaţa comportă o răspundere sfântă şi numai Dumnezeu ne poate face în stare să o păstrăm şi să o folosim spre slava Sa. Dar Acela care a dat formă minunatei structuri a corpului va lua măsuri deosebite ca să-l păstreze în bună stare, dacă oamenii nu lucrează în opoziţie cu El. (Review and Herald, 20 iunie 1912)

  Sănătatea, viaţa şi fericirea sunt urmarea ascultării de legile fizice care guvernează corpul nostru. Dacă voinţa şi căile noastre sunt în armonie cu voinţa şi căile lui Dumnezeu, dacă facem ce este plăcut Creatorului nostru, El ne va păstra corpul în condiţii bune şi îi va reda puterile morale, intelectuale şi fizice, pentru ca El să poată lucra prin noi spre slava Sa. (…) Dacă noi colaborăm cu El în această lucrare, urmările sigure vor fi sănătatea şi fericirea, pacea şi capacitatea de a fi de folos. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1118)

  El n-a murit pentru noi ca să putem deveni robi ai obiceiurilor rele, ci pentru ca să putem deveni fii şi fiice ale lui Dumnezeu, servindu-L cu toată puterea fiinţei noastre. (Îndrumarea copilului, p. 399)

  Scumpii mei prieteni tineri, înaintaţi pas cu pas, până ce obiceiurile şi practicile voastre vor fi în armonie cu legile vieţii şi ale sănătăţii. (Youth’s Instructor, 24 septembrie 1907)

  Obiceiurile bune asigură o bună sănătate - 2018. Sănătatea, viaţa şi fericirea sunt urmarea ascultării de legile fizice care guvernează corpul nostru. Dacă voinţa şi căile noastre sunt în armonie cu voinţa şi căile lui Dumnezeu, dacă facem ce este plăcut Creatorului nostru, El ne va păstra corpul în condiţii bune şi îi va reda puterile morale, intelectuale şi fizice, pentru ca El să poată lucra prin noi spre slava Sa.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...