Articolul precedentBatalia pentru mântuirea ta
  Articolul următorProrocul înșelător

  Obiceiurile bune asigură o bună sănătate

  „Dar te voi vindeca, îţi voi lega rănile” zice Domnul. (Ieremia 30:17)

  Mintea nu se uzează şi nici nu se prăbuşeşte atât de des din cauza sârguinţei prea mari sau a studiului intens, cât din cauza hranei nepotrivite, a meselor la timp nepotrivit şi a unei condamnabile neatenţii faţă de legile sănătăţii. (…) Orele neregulate pentru masă şi somn distrug forţele creierului. Apostolul Pavel declară că acela care vrea să aibă succes în atingerea unui înalt standard al sfinţeniei trebuie să fie cumpătat în toate lucrurile. Mâncarea, băutura şi îmbrăcămintea, toate au o influenţă directă asupra dezvoltării spirituale. (Youth’s Instructor, 31 mai 1894)

  Sănătatea este o binecuvântare pe care puţini o apreciază. (…) Mulţi mănâncă tot timpul, fără să ţină seama de legile sănătăţii. Apoi întunericul acoperă mintea. Cum pot să fie oamenii onoraţi cu iluminare divină, când ei sunt atât de nechibzuiţi în obiceiurile lor, atât de neatenţi faţa de lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu cu privire la aceste lucruri? (…) Viaţa comportă o răspundere sfântă şi numai Dumnezeu ne poate face în stare să o păstrăm şi să o folosim spre slava Sa. Dar Acela care a dat formă minunatei structuri a corpului va lua măsuri deosebite ca să-l păstreze în bună stare, dacă oamenii nu lucrează în opoziţie cu El. (Review and Herald, 20 iunie 1912)

  Sănătatea, viaţa şi fericirea sunt urmarea ascultării de legile fizice care guvernează corpul nostru. Dacă voinţa şi căile noastre sunt în armonie cu voinţa şi căile lui Dumnezeu, dacă facem ce este plăcut Creatorului nostru, El ne va păstra corpul în condiţii bune şi îi va reda puterile morale, intelectuale şi fizice, pentru ca El să poată lucra prin noi spre slava Sa. (…) Dacă noi colaborăm cu El în această lucrare, urmările sigure vor fi sănătatea şi fericirea, pacea şi capacitatea de a fi de folos. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1118)

  El n-a murit pentru noi ca să putem deveni robi ai obiceiurilor rele, ci pentru ca să putem deveni fii şi fiice ale lui Dumnezeu, servindu-L cu toată puterea fiinţei noastre. (Îndrumarea copilului, p. 399)

  Scumpii mei prieteni tineri, înaintaţi pas cu pas, până ce obiceiurile şi practicile voastre vor fi în armonie cu legile vieţii şi ale sănătăţii. (Youth’s Instructor, 24 septembrie 1907)

  Obiceiurile bune asigură o bună sănătate - 2018. Sănătatea, viaţa şi fericirea sunt urmarea ascultării de legile fizice care guvernează corpul nostru. Dacă voinţa şi căile noastre sunt în armonie cu voinţa şi căile lui Dumnezeu, dacă facem ce este plăcut Creatorului nostru, El ne va păstra corpul în condiţii bune şi îi va reda puterile morale, intelectuale şi fizice, pentru ca El să poată lucra prin noi spre slava Sa.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Prima ediție (princeps)

  Ai reușit să citești un fragment din Scriptură astăzi? Ce te împiedică să îți iei câteva minute și să te hrănești din Cuvântul lui Dumnezeu? Te trezești prea târziu și apoi ești în întârziere? Ți se pare că ar fi un sfert de oră pierdut? Sau pur și simplu nu ți-ai făcut un astfel de plan până acum? Gândește-te bine și, cum toate au un început, poate că acum este momentul să te oprești la Biblie.

  Lupta pentru control

  Rugăciunea mea este ca și noi să „ne dăm mai încolo” ca să-I facem loc lui Isus să Se apropie de noi și să ne dea putere să luptăm, să avem stăpânire de sine în drumul nostru de creștini.

  Cum să distrugi stima de sine

  Roagă-te în gând înainte să începi să vorbeşti şi lasă-L pe Duhul Sfânt să-ţi călăuzească vorbirea. Vei avea tu însuţi de câştigat, pentru că „cine îşi păzeşte gura şi limba îşi scuteşte sufletul de multe necazuri”.

  Mă vor cunoaște

  Doamne, dă-ne cuvinte potrivite pentru a le vorbi în fiecare zi copiilor din jurul nostru despre Tine! PROVOCARE: Vorbește-i astăzi unui copil despre iubirea lui Dumnezeu! Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea înțelepciune ca să o faci cât mai frumos cu putință!

  Munkálkodjunk felebarátainkért!

  „Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszít, nem...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis