Articolul precedentEu sunt cu voi
  Articolul următorNevasta lui Ieroboam

  Trebuie să fim curați înăuntru și în afară

  Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi, vă voi curâţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. (Ezechiel 36:25)

  Pentru a fi plăcuţi lui Dumnezeu, conducătorii poporului trebuiau să dea o strictă atenţie condiţiilor sanitare ale armatelor lui Israel, chiar şi atunci când mergeau la luptă. Fiecare om, de la comandantul suprem până la cel din urmă soldat din armată, era în mod sacru dator să păstreze curăţenia personală şi în jurul său, pentru că israeliţii erau aleşi de Dumnezeu ca popor al Său deosebit. Ei erau îndatoraţi prin legământul sfânt să fie sfinţi la corp şi spirit. Ei nu puteau să fie nepăsători şi neglijenţi faţă de îndatoririle lor personale. Ei aveau datoria să fie curaţi din toate punctele de vedere şi să păstreze curăţenia. Ei nu puteau să îngăduie nimic neîngrijit sau nesănătos în jurul lor, nimic care ar fi poluat atmosfera. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1119)

  Cele Zece Porunci rostite de Iehova la Sinai nu pot fi în inimile celor ce au obiceiuri dezordonate şi murdare. Dacă cei din vechiul Israel nu au putut să asculte proclamarea acelei Legi sfinte decât după ce au ascultat porunca lui Iehova şi şi-au spălat corpul şi hainele, cum poate să fie scrisă această Lege sfântă în inimile acelora care nu sunt curaţi ei înşişi, îmbrăcămintea sau casele lor? Este imposibil. (Review and Herald, februarie 1872) Cerul este un loc curat şi sfânt. Dumnezeu este curat şi sfânt. Toţi aceia care vin în prezenţa Lui trebuie să ia seama la instrucţiunile Lui şi să aibă trupul şi îmbrăcămintea în stare curată, nepătată, arătând în acest fel respect faţă de ei înşişi şi faţă de El. De asemenea, inima trebuie să fie sfinţită. Aceia care fac aceasta nu vor dezonora numele Lui cel sfânt, închinân-du-l-se în timp ce inimile lor sunt murdare, iar înfăţişarea lor în dezordine. Dumnezeu vede aceste lucruri. El vede pregătirea inimii, a gândurilor şi curăţenia (…) acelora care I se închină. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1119-1120) îngerii sunt impresionaţi de lucrurile pe care le văd în jurul poporului lui Dumnezeu. (Letter 35,1901)

  Trebuie să fim curați înăuntru și în afară - 2018. Cerul este un loc curat şi sfânt. Dumnezeu este curat şi sfânt. Toţi aceia care vin în prezenţa Lui trebuie să ia seama la instrucţiunile Lui şi să aibă trupul şi îmbrăcămintea în stare curată, nepătată, arătând în acest fel respect faţă de ei înşişi şi faţă de El. De asemenea, inima trebuie să fie sfinţită.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Rugăciunea mea pentru tine

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Prima ediție (princeps)

  Ai reușit să citești un fragment din Scriptură astăzi? Ce te împiedică să îți iei câteva minute și să te hrănești din Cuvântul lui Dumnezeu? Te trezești prea târziu și apoi ești în întârziere? Ți se pare că ar fi un sfert de oră pierdut? Sau pur și simplu nu ți-ai făcut un astfel de plan până acum? Gândește-te bine și, cum toate au un început, poate că acum este momentul să te oprești la Biblie.

  Lupta pentru control

  Rugăciunea mea este ca și noi să „ne dăm mai încolo” ca să-I facem loc lui Isus să Se apropie de noi și să ne dea putere să luptăm, să avem stăpânire de sine în drumul nostru de creștini.

  Cum să distrugi stima de sine

  Roagă-te în gând înainte să începi să vorbeşti şi lasă-L pe Duhul Sfânt să-ţi călăuzească vorbirea. Vei avea tu însuţi de câştigat, pentru că „cine îşi păzeşte gura şi limba îşi scuteşte sufletul de multe necazuri”.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis