Articolul precedentUn om al păcii
  Articolul următorElisei

  Chibzuință (discreție)

  Chibzuinţă va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. (Proverbele 2:11)

  Dă mărturie despre credinţa ta prin cuvintele tale alese, printr-o rămânere statornică de partea binelui, prin corectitudine, prin evlavia ta fierbinte, fiind hotărât ca Domnul să ocupe tronul din templul sufletului tău! Depune-ţi fără rezervă la picioarele Sale talentele pe care le ai pentru a fi folosite în serviciul Său! (…) Fă legea vieţii tale din hotărârea de a-l da onoare lui Dumnezeu, hotărâre de la care să nu te întoarcă nicio ispită şi niciun interes secundar! (Youth’s Instructor, 2 februarie 1893)

  În acest veac grăbit, întunecat de corupţie, nu eşti în siguranţă decât dacă eşti apărat. Virtutea şi modestia sunt atât de rare! Apelez la voi, ca urmaşi ai Domnului Hristos, să faceţi o înaltă mărturisire de credinţă, păstrând nepreţuita podoabă a modestiei! Aceasta vă apără virtutea. (Îndrumarea copilului, p. 417)

  Sfinţenia inimii nu va duce niciodată la acţiuni necurate. (…) Adevărul de origine cerească nu îl degradează niciodată pe cel care îl primeşte, niciodată nu-l conduce nici chiar la cea mai mică familiaritate necuvenită, ci, dimpotrivă, îl sfinţeşte pe cel credincios, îi rafinează gustul, îl înalţă, îl înnobilează şi îl aduce într-o strânsă comuniune cu Isus. El îl face să respecte porunca apostolului Pavel de a se abţine de la orice ar putea avea o aparenţă rea, ca nu cumva „binele vostru să fie vorbit de rău” (Romani 14:16).

  Acesta este un subiect căruia trebuie să îi acordăm atenţie. Trebuie să ne ferim de păcatele acestui veac degenerat. Trebuie să stăm departe de orice ar putea da impresia unei familiarităţi nepotrivite. Dumnezeu condamnă acest lucru. Este un teren interzis, pe care este nesigur să punem piciorul. Fiecare cuvânt şi fiecare acţiune trebuie să tindă să înalţe, să rafineze şi să înnobileze caracterul. (Mărturii, vol. 5, p. 593-594)

  Bunul meu nume este, în mod categoric, de o valoare mult mai mare decât aurul sau argintul. Lăsaţi-mă să-l păstrez nepătat! Dacă oamenii vor lovi în acest nume, nu va fi pentru că eu le-am dat ocazia să facă lucrul acesta, ci pentru aceleaşi motive pentru care L-au vorbit de rău pe Domnul Hristos: pentru că ei au urât curăţia şi sfinţenia caracterului Său, deoarece era o permanentă mustrare pentru ei. (Ibidem, p. 595)

  Chibzuință (discreție) - 2018. În acest veac grăbit, întunecat de corupţie, nu eşti în siguranţă decât dacă eşti apărat. Virtutea şi modestia sunt atât de rare! Apelez la voi, ca urmaşi ai Domnului Hristos, să faceţi o înaltă mărturisire de credinţă, păstrând nepreţuita podoabă a modestiei! Aceasta vă apără virtutea.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis