Articolul precedentLa cules de ghiocei
  Articolul următorBen-Hadad

  Iosif a ales ce era mai bine, Samson nu!

  Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. (Galateni 6:8)

  Puţine ispite sunt mai periculoase şi fatale pentru tineri decât ispita senzualităţii şi, dacă i se cedează, nimic nu se va dovedi a fi mai categoric ruinător pentru suflet şi trup, pentru prezent şi veşnicie. Binele întregului lor viitor depinde de hotărârea unei clipe. Iosif, în mod liniştit, şi-a înălţat ochii spre cer pentru ajutor, şi-a lăsat haina în mâna ispititoarei şi, în timp ce ochii străluceau de hotărârea lui categorică, în locul unei pasiuni nesfinte, el a exclamat: „Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Geneza 39:9). Biruinţa a fost câştigată; el a fugit de vraja păcatului şi este mântuit. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1097)

  Samson, în pericolul în care se afla, avea acelaşi izvor al puterii pe care l-a avut şi losif. El putea alege ce este drept sau ce este rău, după plăcerea sa. Dar, în loc să stea în tăria lui Dumnezeu, el a îngăduit ca pasiunile sălbatice ale naturii sale să domine. Puterea raţiunii a fost pervertită şi moralitatea, coruptă. Dumnezeu l-a chemat pe Samson la o poziţie de înaltă răspundere, la cinste şi la a fi de folos; dar el trebuia să înveţe mai întâi să se conducă pe sine, să înveţe, în primul rând, să asculte de Legea lui Dumnezeu (…). Samson, ispitit fiind (…), ispită pe care el a căutat-o, a scăpat frâiele pasiunii. Apoi a descoperit că, de fapt, calea pe care păşise se sfârşea în ruşine, dezastru şi moarte. Ce contrast faţă de istoria vieţii lui losif! (Signs of the Times, 13 octombrie 1881)

  Printre cursele la care oricine este expus, toţi au nevoie de o apărare puternică şi vrednică de încredere, pe care să se sprijine. Scutul harului îi poate apăra pe toţi ca să nu fie cuceriţi de ispitele vrăjmaşului, deşi sunt înconjuraţi de cele mai corupte influenţe. Prin principii categorice, ferme şi o încredere nezdruncinată în Dumnezeu, virtuţile şi nobleţea caracterului lor pot străluci şi, cu toate că sunt înconjuraţi de rău, nicio pată nu trebuie să rămână pe virtutea şi pe integritatea lor. (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 145-146)

  Iosif a ales ce era mai bine, Samson nu! - 2018. Dumnezeu l-a chemat pe Samson la o poziţie de înaltă răspundere, la cinste şi la a fi de folos; dar el trebuia să înveţe mai întâi să se conducă pe sine, să înveţe, în primul rând, să asculte de Legea lui Dumnezeu. Samson, ispitit fiind, ispită pe care el a căutat-o, a scăpat frâiele pasiunii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis