Articolul precedentAdu-ți aminte
  Articolul următorNabot

  O moștenire mai bună

  … O moştenire nestricâcioasă neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi! (1 Petru 1:4)

  Cererile noastre adresate lui Dumnezeu nu trebuie să pornească din inimi pline de aspiraţii egoiste. Dumnezeu ne îndeamnă să alegem acele daruri care vor contribui la slava Sa. El doreşte ca noi să alegem ce este ceresc, nu ce este pământesc. El deschide larg în faţa noastră posibilităţile şi avantajele unei relaţii cu Cerul, ne încurajează în înaltele noastre idealuri şi ne oferă siguranţa pentru comoara noastră cea mai aleasă. Când bunurile pământeşti îi sunt luate, cel credincios se va bucura de comoara lui cerească, bogăţii ce nu pot fi pierdute în niciun dezastru pământesc. (Review and Herald, 16 august 1898)

  Cât de trist este că oamenii se întorc de la moştenirea lor veşnică şi trăiesc pentru satisfacerea mândriei, a egoismului şi a unei manifestări exterioare şi, prin supunerea sub conducerea lui Satana, pierd binecuvântarea pe care ar fi putut s-o aibă atât aici, în aceasta viaţă, precum şi în viaţa veşnică. Ei pot să intre în palatele cerului şi să se asocieze în termeni de libertate şi egalitate, cu Hristos şi cu îngerii cerului, cu prinţii lui Dumnezeu, şi totuşi, oricât de incredibil ar părea, ei întorc spatele atracţiei cereşti.

  Satana se luptă pentru sufletele oamenilor. (…) El nu doreşte ca ei să aibă viziunea slavei viitoare, a gloriei veşnice pregătite pentru cei care vor moşteni cerul, sau să aibă experienţa pe care o dă o pregustare a fericirii cerului. (…) Aceia care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal au făgăduinţa vieţii de acum, dar şi a aceleia care va veni. (…) Cel mai umil ucenic al Domnului Hristos poate deveni un locuitor al cerului, un moştenitor al lui Dumnezeu, al unei moşteniri nestricăcioase care nu se pierde şi nici nu trece. O, dacă fiecare ar alege darul ceresc, devenind astfel un moştenitor al lui Dumnezeu, al acelei moşteniri al cărei titlu de proprietate este asigurat faţă de orice distrugător, într-o lume fără sfârşit! O, nu alegeţi lumea de acum! (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 234-235)

  O moștenire mai bună - 2018. Dumnezeu deschide larg în faţa noastră posibilităţile şi avantajele unei relaţii cu Cerul, ne încurajează în înaltele noastre idealuri şi ne oferă siguranţa pentru comoara noastră cea mai aleasă. Când bunurile pământeşti îi sunt luate, cel credincios se va bucura de comoara lui cerească, bogăţii ce nu pot fi pierdute în niciun dezastru pământesc.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...