Articolul precedentMușcat de șarpe
  Articolul următorIosafat

  Să mărturisim despre Hristos

  Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el, în Dumnezeu. (1 Ioan 4:15)

  Mărturisirea de care vorbeşte Ioan aici nu este rezultatul unei credinţe cu numele, ci este rezultatul unei credinţe statornice în Mântuitorul cel viu – rezultatul credinţei că binecuvântările mântuirii le putem avea datorită suferinţelor şi morţii lui Hristos, care a înviat din morţi şi care trăieşte pururea ca să mijlocească pentru noi. Trebuie să fim siguri că Isus este Mântuitorul nostru şi că viaţa n-ar fi plăcută, nu ne-ar oferi pace sau speranţă, dacă El nu ne-ar fi iubit şi nu S-ar fi dat pe Sine pentru noi. (Youth’s Instructor, 6 ianuarie 1898)

  Cererea noastră pentru neprihănirea lui Hristos nu va fi zadarnică, dacă împlinim condiţiile pe baza cărora este făgăduită. Dumnezeu a revărsat asupra noastră tot cerul într-un singur dar bogat şi tot ce cuprinde acest dar este al nostru, dacă-L primim pe Hristos ca Mântuitor personal. (…) Vorbeşte despre Isus, deprinde-ţi limba să vorbească despre mila Sa, să spună despre puterea Lui, vestind laudele Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată! (Youth’sInstructor, 12 iulie 1894)

  Tineri creştini, voi sunteţi o privelişte pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. Fiţi viteji în Dumnezeu! Puneţi-vă întreaga armură a lui Dumnezeu şi lăsaţi ca necredincioşii din jurul vostru să vadă că nu vă rataţi viaţa din cauză că rămâneţi credincioşi faţă de toate poruncile lui Dumnezeu. Voi puteţi fi, şi Dumnezeu vă cere să fiţi, martori hotărâţi pentru El. (Youth’s Instructor, 12 iulie 1894)

  Avem nevoie să reflectăm la cuvintele pline de curaj adresate de Hristos ucenicilor Săi spre încheierea lucrării Sale pe pământ. (…) Deşi îl aştepta o moarte crudă, cuvintele Sale pentru urmaşii Săi au fost pline de speranţă. El a dorit să aducă inimii lor toată mângâierea posibilă. Să fim deci puternici în El! (Letter 24,1912)

  Să mărturisim despre Hristos - 2018. Tineri creştini, voi sunteţi o privelişte pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. Fiţi viteji în Dumnezeu! Puneţi-vă întreaga armură a lui Dumnezeu şi lăsaţi ca necredincioşii din jurul vostru să vadă că nu vă rataţi viaţa din cauză că rămâneţi credincioşi faţă de toate poruncile lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...