Articolul precedentMușcat de șarpe
  Articolul următorIosafat

  Să mărturisim despre Hristos

  Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el, în Dumnezeu. (1 Ioan 4:15)

  Mărturisirea de care vorbeşte Ioan aici nu este rezultatul unei credinţe cu numele, ci este rezultatul unei credinţe statornice în Mântuitorul cel viu – rezultatul credinţei că binecuvântările mântuirii le putem avea datorită suferinţelor şi morţii lui Hristos, care a înviat din morţi şi care trăieşte pururea ca să mijlocească pentru noi. Trebuie să fim siguri că Isus este Mântuitorul nostru şi că viaţa n-ar fi plăcută, nu ne-ar oferi pace sau speranţă, dacă El nu ne-ar fi iubit şi nu S-ar fi dat pe Sine pentru noi. (Youth’s Instructor, 6 ianuarie 1898)

  Cererea noastră pentru neprihănirea lui Hristos nu va fi zadarnică, dacă împlinim condiţiile pe baza cărora este făgăduită. Dumnezeu a revărsat asupra noastră tot cerul într-un singur dar bogat şi tot ce cuprinde acest dar este al nostru, dacă-L primim pe Hristos ca Mântuitor personal. (…) Vorbeşte despre Isus, deprinde-ţi limba să vorbească despre mila Sa, să spună despre puterea Lui, vestind laudele Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată! (Youth’sInstructor, 12 iulie 1894)

  Tineri creştini, voi sunteţi o privelişte pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. Fiţi viteji în Dumnezeu! Puneţi-vă întreaga armură a lui Dumnezeu şi lăsaţi ca necredincioşii din jurul vostru să vadă că nu vă rataţi viaţa din cauză că rămâneţi credincioşi faţă de toate poruncile lui Dumnezeu. Voi puteţi fi, şi Dumnezeu vă cere să fiţi, martori hotărâţi pentru El. (Youth’s Instructor, 12 iulie 1894)

  Avem nevoie să reflectăm la cuvintele pline de curaj adresate de Hristos ucenicilor Săi spre încheierea lucrării Sale pe pământ. (…) Deşi îl aştepta o moarte crudă, cuvintele Sale pentru urmaşii Săi au fost pline de speranţă. El a dorit să aducă inimii lor toată mângâierea posibilă. Să fim deci puternici în El! (Letter 24,1912)

  Să mărturisim despre Hristos - 2018. Tineri creştini, voi sunteţi o privelişte pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. Fiţi viteji în Dumnezeu! Puneţi-vă întreaga armură a lui Dumnezeu şi lăsaţi ca necredincioşii din jurul vostru să vadă că nu vă rataţi viaţa din cauză că rămâneţi credincioşi faţă de toate poruncile lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul zbor

  Ți-ar fi foarte greu astăzi când iei decizii să te gândești la părinții tăi și la Dumnezeu? Ai putea să te oprești puțin din cursul curiozității care te face să acționezi cu imprudență în unele momente? Gândește-te că fiecare privire oprită spre ceva, fiecare pas într-o direcție greșită și orice ezitare de a pleca dintr-o zonă periculoasă sunt un mare motiv de emoție pentru Mântuitorul nostru.

  Renunță la sare!

  Dumnezeu ne cere să călătorim pe un drum mai puțin bătătorit. Mai exact, uneori este foarte greu să lăsăm în urmă durerile, frustrările și mâhnirea. Uneori nu vrem să le lăsăm, pentru că, altminteri, ne-am pierde identitatea din prezent.

  Căsătoria interzisă

  Atitudinea lui Dumnezeu exclude orice mijloc violent de restabilire a onoarei şi transmite ideea de iertare a femeii care a fost necredincioasă, rol jucat de poporul Său ales. Ce lecţie minunată de dragoste şi iertare!

  Din nou și din nou

  Părinte, umple-ne inima și viața cu bunătățile harului Tău! Dă-ne din plin îndurarea Ta și fă să răsară peste noi fața Ta! PROVOCARE: Începe astăzi un jurnal de rugăciune, iar dacă ai deja unul, ia-ți timp să revezi tot ce ai scris în el!

  Valódi és hamis ébredés

  „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis