Articolul precedentEu voi fi cu tine
  Articolul următorAhazia

  Să studiem Scriptura

  Si tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. (Romani 15:4)

  Această Carte sfântă a rezistat asalturilor lui Satana, care s-a unit cu oamenii răi pentru a învălui în nori şi întuneric tot ce are caracter divin. Dar Dumnezeu a păstrat-o, prin puterea Sa miraculoasă, în forma ei de acum – ca să fie pentru familia umană o hartă sau un ghid al drumului spre ceruri. (…) Acest Cuvânt este ghidul locuitorilor lumii căzute, dăruit lor, pentru ca, studiindu-L şi ascultând de îndrumările Lui, niciun suflet să nu rătăcească. (Manuscript 16, 1888)

  N-a fost niciodată un timp mai important ca acum când urmaşii lui Hristos să studieze Biblia. Influenţe amăgitoare sunt pretutindeni şi este esenţial să te consulţi cu Isus, cel mai bun prieten al tău. David declară: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:11). Cât de mulţi sunt amăgiţi la păcat, pentru că n-au reuşit, prin studierea cu rugăciune a Cuvântului lui Dumnezeu, să-şi dea seama de grozăvia păcatului şi să afle cum pot să-i reziste neclintit! Când vine ispita asupra lor, ei par nepregătiţi şi în necunoştinţă de înşelăciunile vrăjmaşului. Noi trăim în timpuri primejdioase şi, pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, nu va fi nicio siguranţă pentru aceia care nu se familiarizează cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce poate fi scuturat va fi scuturat. (…) Copiii lui Dumnezeu au ajuns în porţiunea cea mai critică a pelerinajului lor, pentru că pretutindeni stau întinse plase şi capcane ale vrăjmaşului. Şi totuşi, prin călăuzirea Domnului, prin lucrurile clar descoperite în Cuvântul Său, noi putem umbla în siguranţă, fără să ne poticnim. (…) O voce din ceruri ni se adresează în paginile ei. (Youth’s Instructor, 18 mai 1893)

  Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este unica noastră apărare de relele care grăbesc distrugerea lumii. (Îndrumarea copilului, p. 556)

  Să studiem Scriptura - 2018. Copiii lui Dumnezeu au ajuns în porţiunea cea mai critică a pelerinajului lor, pentru că pretutindeni stau întinse plase şi capcane ale vrăjmaşului. Şi totuşi, prin călăuzirea Domnului, prin lucrurile clar descoperite în Cuvântul Său, noi putem umbla în siguranţă, fără să ne poticnim. O voce din ceruri ni se adresează în paginile ei.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...