Articolul precedentEu voi fi cu tine
  Articolul următorAhazia

  Să studiem Scriptura

  Si tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. (Romani 15:4)

  Această Carte sfântă a rezistat asalturilor lui Satana, care s-a unit cu oamenii răi pentru a învălui în nori şi întuneric tot ce are caracter divin. Dar Dumnezeu a păstrat-o, prin puterea Sa miraculoasă, în forma ei de acum – ca să fie pentru familia umană o hartă sau un ghid al drumului spre ceruri. (…) Acest Cuvânt este ghidul locuitorilor lumii căzute, dăruit lor, pentru ca, studiindu-L şi ascultând de îndrumările Lui, niciun suflet să nu rătăcească. (Manuscript 16, 1888)

  N-a fost niciodată un timp mai important ca acum când urmaşii lui Hristos să studieze Biblia. Influenţe amăgitoare sunt pretutindeni şi este esenţial să te consulţi cu Isus, cel mai bun prieten al tău. David declară: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:11). Cât de mulţi sunt amăgiţi la păcat, pentru că n-au reuşit, prin studierea cu rugăciune a Cuvântului lui Dumnezeu, să-şi dea seama de grozăvia păcatului şi să afle cum pot să-i reziste neclintit! Când vine ispita asupra lor, ei par nepregătiţi şi în necunoştinţă de înşelăciunile vrăjmaşului. Noi trăim în timpuri primejdioase şi, pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, nu va fi nicio siguranţă pentru aceia care nu se familiarizează cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce poate fi scuturat va fi scuturat. (…) Copiii lui Dumnezeu au ajuns în porţiunea cea mai critică a pelerinajului lor, pentru că pretutindeni stau întinse plase şi capcane ale vrăjmaşului. Şi totuşi, prin călăuzirea Domnului, prin lucrurile clar descoperite în Cuvântul Său, noi putem umbla în siguranţă, fără să ne poticnim. (…) O voce din ceruri ni se adresează în paginile ei. (Youth’s Instructor, 18 mai 1893)

  Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este unica noastră apărare de relele care grăbesc distrugerea lumii. (Îndrumarea copilului, p. 556)

  Să studiem Scriptura - 2018. Copiii lui Dumnezeu au ajuns în porţiunea cea mai critică a pelerinajului lor, pentru că pretutindeni stau întinse plase şi capcane ale vrăjmaşului. Şi totuşi, prin călăuzirea Domnului, prin lucrurile clar descoperite în Cuvântul Său, noi putem umbla în siguranţă, fără să ne poticnim. O voce din ceruri ni se adresează în paginile ei.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul cuvânt rostit

  Cel mai bun mod de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. Într-un fel inexplicabil, atunci când stăm și ne rugăm, fără grabă, chiar în tăcere, Duhul lui Dumnezeu ne aduce în atenție cuvinte pe care le-am auzit sau le-am citit, însă cărora nu le-am dat prea multă importanță; uneori ne amintește mesaje ale părinților sau ale altor persoane cărora le pasă. Dacă vrem să Îl auzim, El ne va vorbi în mod sigur.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Mai de preţ decât multe vrăbii

  Poate că treci printr-o situaţie nesigură sau întunecoasă, care te poate copleşi cu teamă. Pentru asemenea cazuri, Dumnezeu ţi-a lăsat versetul de astăzi, ca să îţi aducă aminte că, dacă El are grijă de umila vrabie, mai mult ca sigur că va fi gata să te scoată din necaz.

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis