Să ne încredem în El

  Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. (Proverbele 29:25)

  Domnul doreşte să ai curaj. Întăreşte-te! (…) Satana lucrează pe toate căile ca să distrugă credinţa şi să-i facă pe oameni nefericiţi. (Letter 29, 1904)

  Dacă nu ai experienţă în a discerne cursele lui Satana, atunci unica ta siguranţă este rugăciunea. Deschide larg tainele inimii înaintea ochiului cercetător al Celui Infinit şi cere-l cu insistenţă lui Dumnezeu să te facă puternic şi curat şi să te înarmeze pe deplin pentru marile lupte ale vieţii. Credinţa creşte prin lupta cu îndoielile; virtutea strânge tărie prin rezistenţă în faţa ispitei. (Youth’s Instructor, 1 aprilie 1873)

  Toate binecuvântările sunt revărsate asupra acelora care au o legătură vie cu Isus Hristos. Isus nu ne cheamă la Sine ca să ne împrospăteze cu harul şi prezenţa Sa doar pentru câteva ore, pentru ca apoi să ne îndepărteze din lumina Sa şi să ne lase să umblăm despărţiţi de El, în tristeţe şi întuneric. Nu, nu! El ne spune că trebuie să rămânem în El şi El, în noi. Oriunde trebuie împlinită lucrarea Sa, El este prezent, cu blândeţe, iubire şi compasiune. El a pregătit pentru tine şi pentru mine un adăpost trainic în El. El este refugiul nostru. Experienţa noastră trebuie să se lărgească şi să se adâncească. Isus a revărsat întreaga plinătate divină a inexprimabilei Sale iubiri. (…) Vorbeşte despre curaj, despre credinţă, despre speranţă. Fratele meu, sora mea în Domnul, ai curaj! O, cât de puţin cunoaştem ce se află înaintea noastră! Noi ne vom preda cu totul lui Isus, ca să fim în totul ai Lui, şi apoi vom spune: „Nu voia mea, ci voia Ta să se facă Dumnezeule.” (…) Tu ai iubirea plină de gingăşie şi compasiune a Mântuitorului tău. Priveşte întotdeauna la El! Încrede-te continuu în El şi nu te îndoi de iubirea Lui! El ne cunoaşte toate slăbiciunile şi toate nevoile. El ne va da har din belşug pentru ziua de faţă. Priveşte continuu la Isus şi ai curaj! (Letter 1a, 1894) în adevărata credinţă este un optimism, un principiu statornic, pe care nici timpul şi nici truda nu le pot slăbi. (Youth’s Instructor, 21 aprilie 1898)

  Să ne încredem în El - 2018. Tu ai iubirea plină de gingăşie şi compasiune a Mântuitorului tău. Priveşte întotdeauna la El! Încrede-te continuu în El şi nu te îndoi de iubirea Lui! El ne cunoaşte toate slăbiciunile şi toate nevoile. El ne va da har din belşug pentru ziua de faţă. Priveşte continuu la Isus şi ai curaj!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul zbor

  Ți-ar fi foarte greu astăzi când iei decizii să te gândești la părinții tăi și la Dumnezeu? Ai putea să te oprești puțin din cursul curiozității care te face să acționezi cu imprudență în unele momente? Gândește-te că fiecare privire oprită spre ceva, fiecare pas într-o direcție greșită și orice ezitare de a pleca dintr-o zonă periculoasă sunt un mare motiv de emoție pentru Mântuitorul nostru.

  Renunță la sare!

  Dumnezeu ne cere să călătorim pe un drum mai puțin bătătorit. Mai exact, uneori este foarte greu să lăsăm în urmă durerile, frustrările și mâhnirea. Uneori nu vrem să le lăsăm, pentru că, altminteri, ne-am pierde identitatea din prezent.

  Căsătoria interzisă

  Atitudinea lui Dumnezeu exclude orice mijloc violent de restabilire a onoarei şi transmite ideea de iertare a femeii care a fost necredincioasă, rol jucat de poporul Său ales. Ce lecţie minunată de dragoste şi iertare!

  Din nou și din nou

  Părinte, umple-ne inima și viața cu bunătățile harului Tău! Dă-ne din plin îndurarea Ta și fă să răsară peste noi fața Ta! PROVOCARE: Începe astăzi un jurnal de rugăciune, iar dacă ai deja unul, ia-ți timp să revezi tot ce ai scris în el!

  Valódi és hamis ébredés

  „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis