Articolul precedentÎn mare grabă
  Articolul următorVăduva datoare

  Să mergem pe calea Sa

  Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. (Proverbele 10:29)

  Dacă am fi umblat de la început în ascultare de sfatul lui Dumnezeu, alte câteva mii de suflete ar fi fost convertite la adevărul prezent. Dar mulţi au croit cărări strâmbe cu picioarele lor. Fraţii mei, croiţi cărări drepte, ca nu cumva cel ce şchiopătează să se abată din drum! Nimeni să nu urmeze o cale strâmbă făcută de cineva, pentru că astfel nu numai că tu însuţi te vei rătăci, dar o vei face mai vizibilă ca să o urmeze şi altcineva. Hotărăşte-te ca, în ce te priveşte, să mergi numai pe calea ascultării. Fii convins că te afli sub scutul larg al Celui Atotputernic. Înţelege că însuşirile lui Iehova trebuie descoperite prin viaţa ta şi că trebuie să aibă loc în tine o lucrare ce îţi va modela caracterul după chipul divin. Supune-te călăuzirii Aceluia care este Conducătorul tuturor!

  Noi ne facem lucrarea pentru ziua judecăţii. Să învăţam de la Isus! în fiecare clipă avem nevoie de călăuzirea Lui. La fiecare pas să ne întrebăm: „Este aceasta calea Domnului?” şi nu: „Este aceasta calea omului care mă supraveghează?” Grija noastră să fie doar dacă noi înşine umblăm pe calea lui Dumnezeu.

  Dumnezeu va onora şi va susţine fiecare suflet sincer şi zelos care caută să umble înaintea Lui în desăvârşirea harului lui Hristos. El nu va părăsi şi nu va uita niciodată vreun suflet umil, care tremură. Vom crede noi că El va lucra la inimile noastre? Vom crede că, dacă îi vom îngădui, ne va face curaţi şi sfinţi, pregătindu-ne, prin bogăţia harului Său, să fim conlucrători cu El? Putem noi să observăm, cu o percepţie fină şi sfinţită, temeinicia făgăduinţelor Sale şi să ni le însuşim nu pentru că am fi vrednici, ci pentru că cerem neprihănirea lui Hristos cu credinţă vie? (Manuscript 96,1902)

  Nimic nu egalează în mărime şi în intensitate iubirea lui Dumnezeu pentru copiii Lui! (Review and Herald, 15 martie 1906)

  Să mergem pe calea Sa - 2018. El nu va părăsi şi nu va uita niciodată vreun suflet umil, care tremură. Vom crede noi că El va lucra la inimile noastre? Vom crede că, dacă îi vom îngădui, ne va face curaţi şi sfinţi, pregătindu-ne, prin bogăţia harului Său, să fim conlucrători cu El?
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...