Articolul precedentCreați după chipul Său
  Articolul următorNaaman

  Să trăim în armonie cu Legea Sa

  Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga ca să izbuteşti în tot ce vei face! (losua 1:7)

  Dumnezeu cheamă oameni – îi cheamă pe aceia vor fi credincioşi înaintea Sa. Trebuie să aibă loc reforme în biserici. Este mare nevoie acum de reaşezarea în inimile bărbaţilor şi femeilor a vechiului respect faţă de Cele Zece Porunci. Prin ascultarea de aceste porunci va fi sfinţită natura umană, pentru ca rezultatele scepticismului să nu se întărească, ci ca temelia credinţei noastre să devină cunoscută şi toate preceptele Legii sfinte ale lui Dumnezeu să fie puse în aplicare. Trebuie trezit simţul răspunderii individuale. Oamenii trebuie să-şi aducă aminte că, pentru a fi socotiţi oameni de Domnul, purtarea lor trebuie să fie dreaptă, curată şi onestă. (Manuscript 24, 1891)

  Bărbaţii şi femeile se pot feri de ocara pe care sunt chemaţi să o poarte pentru Hristos, pot face faptele fiilor nelegiuirii, dar în acest caz vor primi răsplata celor ce fac răul. Ei pot urca în locuri de cinste, pot ocupa poziţii înalte în lumea literară şi se pot opune adevărului de origine cerească cu aroganţă şi superioritate, dar, în final, vor pierde totul.

  Fericirea şi salvarea noastră depind de însuşirea pâinii vieţii, adică de ascultarea de cuvintele lui Hristos şi de împlinirea faptelor Sale, de avansarea neprihănirii şi de restrângerea nelegiuirii. Nimic nu poate da atâta încredere în sine, atât curaj, atâta dezvoltare a talentelor şi iscusinţei cum dă preţuirea reală a cerinţelor Legii lui Dumnezeu… Iubirea pentru Isus Hristos ne duce la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, care sunt o candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe cărarea noastră, asigurându-ne luminoasa, purificatoarea şi binecuvântata prezenţă a Tatălui şi a Fiului. Cel ascultător poate avea comuniune cu Dumnezeu la fel ca Enoh. (Letter 29,1900)

  Să trăim în armonie cu Legea Sa - 2018. Fericirea şi salvarea noastră depind de însuşirea pâinii vieţii, adică de ascultarea de cuvintele lui Hristos şi de împlinirea faptelor Sale, de avansarea neprihănirii şi de restrângerea nelegiuirii. Nimic nu poate da atâta încredere în sine, atât curaj, atâta dezvoltare a talentelor şi iscusinţei cum dă preţuirea reală a cerinţelor Legii lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...