Articolul precedentCreați după chipul Său
  Articolul următorNaaman

  Să trăim în armonie cu Legea Sa

  Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga ca să izbuteşti în tot ce vei face! (losua 1:7)

  Dumnezeu cheamă oameni – îi cheamă pe aceia vor fi credincioşi înaintea Sa. Trebuie să aibă loc reforme în biserici. Este mare nevoie acum de reaşezarea în inimile bărbaţilor şi femeilor a vechiului respect faţă de Cele Zece Porunci. Prin ascultarea de aceste porunci va fi sfinţită natura umană, pentru ca rezultatele scepticismului să nu se întărească, ci ca temelia credinţei noastre să devină cunoscută şi toate preceptele Legii sfinte ale lui Dumnezeu să fie puse în aplicare. Trebuie trezit simţul răspunderii individuale. Oamenii trebuie să-şi aducă aminte că, pentru a fi socotiţi oameni de Domnul, purtarea lor trebuie să fie dreaptă, curată şi onestă. (Manuscript 24, 1891)

  Bărbaţii şi femeile se pot feri de ocara pe care sunt chemaţi să o poarte pentru Hristos, pot face faptele fiilor nelegiuirii, dar în acest caz vor primi răsplata celor ce fac răul. Ei pot urca în locuri de cinste, pot ocupa poziţii înalte în lumea literară şi se pot opune adevărului de origine cerească cu aroganţă şi superioritate, dar, în final, vor pierde totul.

  Fericirea şi salvarea noastră depind de însuşirea pâinii vieţii, adică de ascultarea de cuvintele lui Hristos şi de împlinirea faptelor Sale, de avansarea neprihănirii şi de restrângerea nelegiuirii. Nimic nu poate da atâta încredere în sine, atât curaj, atâta dezvoltare a talentelor şi iscusinţei cum dă preţuirea reală a cerinţelor Legii lui Dumnezeu… Iubirea pentru Isus Hristos ne duce la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, care sunt o candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe cărarea noastră, asigurându-ne luminoasa, purificatoarea şi binecuvântata prezenţă a Tatălui şi a Fiului. Cel ascultător poate avea comuniune cu Dumnezeu la fel ca Enoh. (Letter 29,1900)

  Să trăim în armonie cu Legea Sa - 2018. Fericirea şi salvarea noastră depind de însuşirea pâinii vieţii, adică de ascultarea de cuvintele lui Hristos şi de împlinirea faptelor Sale, de avansarea neprihănirii şi de restrângerea nelegiuirii. Nimic nu poate da atâta încredere în sine, atât curaj, atâta dezvoltare a talentelor şi iscusinţei cum dă preţuirea reală a cerinţelor Legii lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis