Întărește-te, căci Domnul este cu tine!

  „Fii tare şi tu, tot poporul din ţară”, zice Domnul, „şi lucraţi! Căci Eu sunt cu voi”, zice Domnul oştirilor. (Hagai 2:4)

  Domnul nostru este conştient de lupta poporului Său din aceste zile din urmă cu agenţii lui Satana şi cu oamenii răi care neglijează şi refuză preţioasa lor mântuire. Cu cea mai mare simplitate şi sinceritate, Mântuitorul nostru, puternicul General al armatelor cerului, nu ascunde de ei conflictul aprig prin care vor trece. El pune în evidenţă primejdiile, ne prezintă planul de luptă şi lucrarea grea şi periculoasă ce trebuie împlinită, după care ne cere cu voce tare să socotim preţul înainte de a intra în luptă şi totodată îi încurajează pe toţi să-şi ia armele de luptă şi să aştepte ostile cerului ca să formeze armatele ce vor lupta în apărarea adevărului şi a neprihănirii. Oamenii slabi vor găsi în fiecare conflict aprig putere şi ajutor supranatural pentru a face faptele Celui Atotputernic şi pentru a fi perseverenţi în credinţă şi a avea deplină încredere în Dumnezeul care le va asigura succesul.

  În timp ce marea confederaţie a răului ia poziţie de luptă împotriva lor, El îi îndeamnă să fie curajoşi şi puternici şi să lupte cu vitejie, căci au de câştigat cerul, au alături de ei mai mult decât un înger; puternicul General al oştirii conduce armatele cerului. Va fi la fel ca în ocazia luării lerihonului, când nimeni din oştirea lui Israel nu a putut să se laude că a dărâmat zidurile cetăţii prin puterea lui limitată, ci Căpetenia oştirii Domnului a plănuit lupta cu cea mai mare simplitate, ca numai Domnul să primească slava şi omul să nu se înalţe. Dumnezeu ne-a făgăduit toată puterea, căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. (CBAZŞ, vol. 2, p. 995-996)

  Credinţa este puterea vie care trece peste orice barieră, înlătură orice obstacol şi îşi înfige steagul în inima taberei vrăjmaşului. (Signs of the Times, 14 aprilie 1881)

  Întărește-te, căci Domnul este cu tine! - 2018. Domnul nostru este conştient de lupta poporului Său din aceste zile din urmă cu agenţii lui Satana şi cu oamenii răi care neglijează şi refuză preţioasa lor mântuire. Cu cea mai mare simplitate şi sinceritate, Mântuitorul nostru, puternicul General al armatelor cerului, nu ascunde de ei conflictul aprig prin care vor trece.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...