Articolul precedentPa-Pa, Bâz-Bâz
  Articolul următorAzaria

  Astăzi este nevoie de curaj și de putere

  Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea Mea şi Numele Meu să fie vestit in tot pământul. (Exodul 9:16)

  Viaţa de creştin este mai mult decât cred mulţi că este. Ea nu este alcătuită numai din blândeţe, răbdare, umilinţă şi bunătate. Aceste însuşiri sunt esenţiale, dar este nevoie şi de curaj, tărie, energie şi stăruinţă. Cărarea trasată de Hristos este strâmtă şi cere lepădare de sine. Pentru a porni pe cărarea aceasta şi a înainta prin greutăţi şi descurajări, nu se cer oameni slabi.

  Se cer oameni tari, bărbaţi care nu vor aştepta să le fie netezită cărarea şi să fie îndepărtată orice piedică, bărbaţi care le vor inspira zel nou eforturilor slăbite ale lucrătorilor descurajaţi, bărbaţi a căror inimă este încălzită de iubirea lui Hristos şi ale căror mâini sunt tari pentru a face lucrarea Stăpânului lor.

  Unii dintre cei care se angajează în lucrarea misionară sunt slabi, lipsiţi de putere, lipsiţi de însufleţire, uşor de descurajat. Sunt lipsiţi de avânt. Ei nu au acele trăsături de caracter pozitive care dau puterea de a acţiona – spiritul şi energia care aprind entuziasmul. Aceia care doresc să aibă succes trebuie să fie plini de curaj şi de nădejde. Ei trebuie să cultive nu numai virtuţile pasive, ci şi pe cele active. Chiar dacă trebuie să dea un răspuns blând care să înlăture mânia, ei trebuie să aibă curajul unui erou de a se împotrivi răului. Lângă iubirea care rabdă totul, au nevoie de tăria de caracter care va face influenţa lor o putere spre bine.

  Unii nu au tărie de caracter. (…) Slăbiciunea aceasta, nehotărârea şi ineficienţa trebuie biruite. (…) Bărbaţii puternici sunt aceia care au înfruntat piedici, greutăţi şi uneltiri. Punându-şi la lucru energiile, obstacolele pe care le întâlnesc se dovedesc pentru ei adevărate binecuvântări. Ei ajung să stea pe picioarele lor. Lupta şi greutăţile necesită exercitarea încrederii în Dumnezeu şi acea tărie care dezvoltă puterea. (Divina vindecare, p. 497-500)

  Astăzi este nevoie de curaj și de putere - 2018. Aceia care doresc să aibă succes trebuie să fie plini de curaj şi de nădejde. Ei trebuie să cultive nu numai virtuţile pasive, ci şi pe cele active. Chiar dacă trebuie să dea un răspuns blând care să înlăture mânia, ei trebuie să aibă curajul unui erou de a se împotrivi răului. Lângă iubirea care rabdă totul, au nevoie de tăria de caracter care va face influenţa lor o putere spre bine.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...