Articolul precedentApollo 11
  Articolul următorJumătățile lui Iotam

  Dumnezeu îi cheamă pe tineri pentru că sunt puternici

  V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău. (1 Ioan 2:14)

  Aceste cuvinte de apreciere şi învăţătură sunt adresate fiecărui tânăr care şi-a pus întreaga armură a neprihănirii. Tineri şi puterniciei pot da lovituri uriaşe pentru Dumnezeu, dacă îşi vor pune încrederea doar în El. Cei în vârstă, care sunt numiţi „părinţi”, au o lucrare hotărâtă de făcut în susţinerea stindardului, dar ei simt presiunea poverilor vieţii şi este potrivit ca tinerii să fie încurajaţi să se califice pentru slujire, prin obţinerea experienţei în cunoaşterea lui Isus Hristos, astfel ca, atunci când părinţilor le cade stindardul din mână, tinerii cei puternici să-l poată prinde şi ţine sus. (…)

  Sunt mulţi tineri în acest veac care vor cerceta Scripturile ca pe o comoară ascunsă şi care, găsind nestematele adevărului, le vor deschide şi altora comorile cuvântului. (…) Prin „sunteţi tari” nu se înţelege doar tăria fizică. Se înţelege şi faptul că mintea a fost instruită să gândească şi a fost păstrată curată şi puternică prin practicarea obiceiurilor cumpătării stricte. Se înţelege că tinerii s-au implicat cu zel şi au biruit vrăjmaşul, legând religia lui Isus Hristos de viaţa de fiecare zi, aducându-L pe Hristos în îndatoririle şi bucuriile lor zilnice. Aceasta înseamnă că ei au devenit părtaşi naturii divine.

  Tinerii care s-au consacrat slujirii lui Dumnezeu sunt în poziţia de a purta cu bărbăţie bătăliile Domnului. Ei să-L ia pe Hristos ca Model şi atunci vor face dreptate, vor iubi mila şi vor umbla smeriţi cu Dumnezeul lor. Atunci vor fi puternici. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894)

  Caracterul va fi probat. (…) Zi după zi şi an după an, noi vom birui eul şi ne vom dezvolta un eroism nobil. (Southern Watchman, 7 februarie 1905)

  Dumnezeu îi cheamă pe tineri pentru că sunt puternici - 2018. Tinerii care s-au consacrat slujirii lui Dumnezeu sunt în poziţia de a purta cu bărbăţie bătăliile Domnului. Ei să-L ia pe Hristos ca Model şi atunci vor face dreptate, vor iubi mila şi vor umbla smeriţi cu Dumnezeul lor. Atunci vor fi puternici.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Răzbunare sau iertare

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Prima jucărie

  Nimic din ceea ce vine de la Dumnezeu nu este banal sau inutil, nimic nu este la întâmplare. Fii atent la ceea ce îți va oferi astăzi! În primul rând, exprimă-ți recunoștința, apoi împărtășește cu cineva ceea ce ai primit.

  Nu ești singură

  L-am auzit pe Dumnezeu care spunea: „Totuși, Cynthia, am fost cu tine toată ziua!” În acel moment m-am ridicat, am plecat de la școală, am intrat în mașină și am condus spre casă cu bucurie. Mulțumesc, Isuse, că ai fost cu mine toată ziua și că mereu ești alături de mine!

  Nu văd decât ceva bun în ei

  Să ne aşezăm astăzi în mâinile lui Dumnezeu, astfel încât El să ne dea înţelegerea şi înţelepciunea de a nu îi judeca pe alţii, pentru că, dacă facem aşa ceva, e foarte posibil ca problema respectivă să fie la noi.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis