Articolul precedentSurpriza cu gunoiul
  Articolul următorPecah

  Ilie a refuzat să fie descurajat

  A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” IIie a zis: „Suie-te şi spune lui Ahab: «înhamă şi pogoară-te ca să nu te oprească ploaia!»” (1 Împăraţi 18:44)

  Lecţii importante ne sunt prezentate în experienţa lui Ilie. Când s-a rugat pentru ploaie pe muntele Carmel, credinţa i-a fost pusă la încercare, dar el a perseverat cu cererea lui înaintea lui Dumnezeu. De şase ori s-a rugat fierbinte şi totuşi nu era niciun semn că cererea i-a fost ascultată; a stăruit însă cu cererea lui la tronul harului. Dacă ar fi cedat descurajării a şasea oară, rugăciunea sa n-ar fi primit răspuns. (…) Avem un Dumnezeu a cărui ureche nu este surdă la cererile noastre; şi, dacă vom pune la încercare Cuvântul Său, El ne va onora credinţa. El doreşte să împletim interesele noastre cu interesele Lui; atunci ne va putea binecuvânta fără riscuri, fiindcă, odată primită binecuvântarea, nu ne vom atribui slava nouă înşine, ci îi vom da Lui toată slava. Dumnezeu nu răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre de prima dată, fiindcă dacă ar face aşa, am ajunge să credem că ni se cuvin toate binecuvântările şi favorurile pe care le revarsă asupra noastră. (Review and Herald, 27 martie 1913)

  Slujitorul veghea în timp ce llie se ruga. (…) Cercetându-şi inima, el se simţea din ce în ce mai puţin important, atât în propriii ochi, cât şi înaintea lui Dumnezeu. Avea simţământul că el era nimic şi că Dumnezeu era totul; şi, când a ajuns în punctul renunţării de sine, stând prins de Mântuitorul ca singura tărie şi neprihănire a lui, atunci a venit răspunsul. (Review and Herald, 26 mai 1891)

  Oricât de curajos şi plin de succes ar fi cineva în îndeplinirea unei lucrări speciale, dacă nu priveşte continuu la Dumnezeu, îşi va pierde curajul când împrejurările îi vor pune la probă credinţa. Chiar şi după ce Dumnezeu i-a dat dovezi clare despre puterea Sa, după ce a fost împuternicit să facă lucrarea Sa, el va da greş, dacă nu se va încrede fără rezerve în Cel Atotputernic. (Review and Herald, 16 octombrie 1913)

  Ilie a refuzat să fie descurajat - 2018. Avem un Dumnezeu a cărui ureche nu este surdă la cererile noastre; şi, dacă vom pune la încercare Cuvântul Său, El ne va onora credinţa. El doreşte să împletim interesele noastre cu interesele Lui; atunci ne va putea binecuvânta fără riscuri, fiindcă, odată primită binecuvântarea, nu ne vom atribui slava nouă înşine, ci îi vom da Lui toată slava.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis