Articolul precedentSurpriza cu gunoiul
  Articolul următorPecah

  Ilie a refuzat să fie descurajat

  A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” IIie a zis: „Suie-te şi spune lui Ahab: «înhamă şi pogoară-te ca să nu te oprească ploaia!»” (1 Împăraţi 18:44)

  Lecţii importante ne sunt prezentate în experienţa lui Ilie. Când s-a rugat pentru ploaie pe muntele Carmel, credinţa i-a fost pusă la încercare, dar el a perseverat cu cererea lui înaintea lui Dumnezeu. De şase ori s-a rugat fierbinte şi totuşi nu era niciun semn că cererea i-a fost ascultată; a stăruit însă cu cererea lui la tronul harului. Dacă ar fi cedat descurajării a şasea oară, rugăciunea sa n-ar fi primit răspuns. (…) Avem un Dumnezeu a cărui ureche nu este surdă la cererile noastre; şi, dacă vom pune la încercare Cuvântul Său, El ne va onora credinţa. El doreşte să împletim interesele noastre cu interesele Lui; atunci ne va putea binecuvânta fără riscuri, fiindcă, odată primită binecuvântarea, nu ne vom atribui slava nouă înşine, ci îi vom da Lui toată slava. Dumnezeu nu răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre de prima dată, fiindcă dacă ar face aşa, am ajunge să credem că ni se cuvin toate binecuvântările şi favorurile pe care le revarsă asupra noastră. (Review and Herald, 27 martie 1913)

  Slujitorul veghea în timp ce llie se ruga. (…) Cercetându-şi inima, el se simţea din ce în ce mai puţin important, atât în propriii ochi, cât şi înaintea lui Dumnezeu. Avea simţământul că el era nimic şi că Dumnezeu era totul; şi, când a ajuns în punctul renunţării de sine, stând prins de Mântuitorul ca singura tărie şi neprihănire a lui, atunci a venit răspunsul. (Review and Herald, 26 mai 1891)

  Oricât de curajos şi plin de succes ar fi cineva în îndeplinirea unei lucrări speciale, dacă nu priveşte continuu la Dumnezeu, îşi va pierde curajul când împrejurările îi vor pune la probă credinţa. Chiar şi după ce Dumnezeu i-a dat dovezi clare despre puterea Sa, după ce a fost împuternicit să facă lucrarea Sa, el va da greş, dacă nu se va încrede fără rezerve în Cel Atotputernic. (Review and Herald, 16 octombrie 1913)

  Ilie a refuzat să fie descurajat - 2018. Avem un Dumnezeu a cărui ureche nu este surdă la cererile noastre; şi, dacă vom pune la încercare Cuvântul Său, El ne va onora credinţa. El doreşte să împletim interesele noastre cu interesele Lui; atunci ne va putea binecuvânta fără riscuri, fiindcă, odată primită binecuvântarea, nu ne vom atribui slava nouă înşine, ci îi vom da Lui toată slava.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...