Articolul precedentCalitate
  Articolul următorSanherib

  Să stăm neclintiți în ciuda batjocurii și a disprețului

  Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori. (Psalmii 1:1)

  Cei răi sunt aceia care nu-L iubesc pe Dumnezeu şi nu ascultă de poruncile Lui, ci merg contra Lui. Ei formează categoria de sfătuitori pe care eşti avertizat s-o ocoleşti şi prin care Satana vrea să-i ducă pe tineri în rătăcire. Sfatul lor, sugestiile lor au ca scop să bagatelizeze păcatul, să batjocorească neprihănirea. (…) Ei sunt înfăţişaţi ca stând pe calea păcătoşilor, întotdeauna abătându-i de la calea dreaptă a datoriei şi ascultării de porunca lui Dumnezeu şi ducându-i pe căile neascultării. Dacă n-ar fi existat cei care fac răul şi îi ispitesc pe alţii să facă răul, mulţi păcătoşi ar fi ales calea datoriei, viaţa de curăţie şi sfinţire. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1886)

  Teama de ridiculizare îi determină pe mulţi tineri să se supună ispitei şi să umble pe calea celor nelegiuiţi. (Căminuladventist, p. 463)

  Isus nu S-a aşezat în faţa pericolului ca să-i facă pe plac Diavolului. Dar cât de mulţi pot rezista astăzi provocării? (Manuscript 17,1893)

  Nu îngădui ca vreo batjocură, vreo ameninţare, vreo remarcă sarcastică să te facă să-ţi încâlci conştiinţa în vreun lucru, oricât de neînsemnat, şi să deschizi astfel uşa prin care Satana poate intra şi controla mintea. (…)

  Tu trebuie să fii un cercetător interesat al Bibliei. (…) Cuvântul Său este o călăuză sigură; dacă este studiat cu atenţie, nu există pericolul de a cădea sub puterea ispitelor care-i înconjoară pe tineri şi care se îngrămădesc asupra lor. (Youth’s Instructor, 10 septembrie 1884)

  Unii pot să râdă de tine că eşti aşa de strict, pot să spună despre tine că te dai sfânt, dar ai grijă să începi drept şi apoi să mergi liniştit înainte. Istoria lui Daniel, dacă ar fost consemnată toată, ţi-ar deschide înainte capitole care ţi-ar arăta ispitele pe care a trebuit să le întâmpine, batjocurile, gelozia şi ura; dar (…) el s-a ridicat deasupra ridiculizării şi la fel va face orice învingător. (Youth’s Instructor, 25 august 1886)

  Să stăm neclintiți în ciuda batjocurii și a disprețului - 2018. Unii pot să râdă de tine că eşti aşa de strict, pot să spună despre tine că te dai sfânt, dar ai grijă să începi drept şi apoi să mergi liniştit înainte. Istoria lui Daniel deschide înainte capitole care ţi-ar arăta ispitele pe care a trebuit să le întâmpine, batjocurile, gelozia şi ura; dar el s-a ridicat deasupra ridiculizării şi la fel va face orice învingător.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...