Articolul precedentMetamorfoza
  Articolul următorHulda

  Dumnezeu este cu copiii Săi

  Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus. Voi zice miază nopţii: „Dă încoace!” şi miazăzi lei: „Nu te opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginile pământului.” (Isaia 43:5,6)

  Noi trebuie să ne îndeplinim lucrarea cu bucurie şi speranţă. În niciun caz nu trebuie să ne descurajăm. Să nu privim la părţile neplăcute ale experienţei noastre şi cuvintele să ne fie pline de voioşie. Noi ne putem înconjura cu o atmosferă însorită sau cu o atmosferă plină de întunecime. Să ne deprindem să vorbim despre curaj. Să învăţăm din exemplul lui Hristos. Nici chiar umilirea teribilă pe care l-au provocat-o iudeii şi soldaţii romani – simulacrul de proces şi tratamentul crud la care a fost supus – nu L-a făcut să Se descurajeze. (Letter 7 75,1904)

  Păstraţi-vă până la sfârşit încrederea nezguduită de la început! Lumina adevărului lui Dumnezeu nu trebuie să se micşoreze. Ea trebuie să strălucească în mijlocul întunericului rătăcirii care învăluie lumea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie deschis înaintea acelora din locurile înalte ale acestui pământ, ca şi înaintea acelora din locurile de mai jos. Biserica lui Hristos este instrumentul lui Dumnezeu pentru vestirea adevărului; ea este împuternicită de El să facă o lucrare specială şi, dacă îi va fi credincioasă, dacă va asculta de poruncile Lui, atunci va locui în ei deplinătatea puterii divine. Dacă îl va onora pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, atunci nu va exista putere care să-i stea împotrivă. Dacă va fi credincioasă obligaţiilor ei, forţele vrăjmaşului nu vor avea mai multă putere de a o înfrânge decât are pleava să se împotrivească furtunii.

  Înaintea bisericii stau zorii unei zile strălucite şi glorioase, dacă ea se va îmbrăca cu haina neprihănirii lui Hristos, renunţând la orice adeziune faţă de lume. (…) De la Hristos curge râul viu al mântuirii… Când ne prindem prin credinţă de tăria Lui, atunci El va schimba, şi va schimba în mod minunat, perspectiva cea mai descurajatoare şi mai lipsită de speranţă. El va face aceasta pentru slava Numelui Său. (Mărturii, vol. 8, p. 11-12)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...