Articolul precedentCălătorie spre necunoscut
  Articolul următorȘafan

  Înnoirea puterii

  Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc. (Isaia 40:31)

  Pentru a lupta cu succes, soldatul trebuie să aibă curaj şi putere. Singuri, noi suntem slabi şi plăpânzi. Dar avem făgăduinţa că „cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea”. (Letter 156,1903)

  Vor apărea obstacole în calea înaintării lucrării lui Dumnezeu, dar nu vă temeţi! La atotputernicia Sa, împăratului împăraţilor, Dumnezeul păstrător al legământului adaugă bunătatea şi grija unui păstor duios. Nimic nu-l poate sta în cale. Puterea Lui este absolută şi este garanţia împlinirii sigure a făgăduinţelor pe care le-a făcut poporului Său. El poate îndepărta toate piedicile din calea înaintării lucrării Sale. El are mijloace pentru îndepărtarea oricărei dificultăţi, pentru ca aceia care îi slujesc şi care respectă mijloacele pe care El le foloseşte ca fie eliberaţi. Bunătatea şi iubirea Lui sunt infinite şi legământul Său este de neschimbat.

  Planurile vrăjmaşilor lucrării Sale pot părea trainice şi bine stabilite, dar El poate să răstoarne cele mai puternice planuri şi, la timpul Său şi pe calea Sa, va face aceasta când va vedea că credinţa noastră a fost pusă la probă suficient şi că ne apropiem de El şi facem din El Sfătuitorul nostru.

  În cele mai negre zile, când aparenţele sunt aşa de ameninţătoare, nu vă temeţi! Aveţi credinţă în Dumnezeu. El îşi aduce la îndeplinire voinţa, îndreptând lucrurile bune pentru poporul Său. Tăria acelora care-L iubesc şi îi slujesc va fi înnoită zi de zi. Priceperea Sa va fi pusă în slujba lor, ca ei să nu greşească când îndeplinesc planurile Sale.

  Nu trebuie să existe niciun fel de descurajare în slujba lui Dumnezeu. Credinţa noastră trebuie să suporte presiunea exercitată asupra ei. Dumnezeu poate şi vrea să reverse asupra slujitorilor Săi toată puterea de care au nevoie. El va împlini cu prisosinţă cele mai mari aşteptări ale acelora care îşi pun încrederea în El. (Mărturii, vol. 8, p. 10-11)

  Înnoirea puterii - 2018. Nu trebuie să existe niciun fel de descurajare în slujba lui Dumnezeu. Credinţa noastră trebuie să suporte presiunea exercitată asupra ei. Dumnezeu poate şi vrea să reverse asupra slujitorilor Săi toată puterea de care au nevoie. El va împlini cu prisosinţă cele mai mari aşteptări ale acelora care îşi pun încrederea în El.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul cuvânt rostit

  Cel mai bun mod de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. Într-un fel inexplicabil, atunci când stăm și ne rugăm, fără grabă, chiar în tăcere, Duhul lui Dumnezeu ne aduce în atenție cuvinte pe care le-am auzit sau le-am citit, însă cărora nu le-am dat prea multă importanță; uneori ne amintește mesaje ale părinților sau ale altor persoane cărora le pasă. Dacă vrem să Îl auzim, El ne va vorbi în mod sigur.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Mai de preţ decât multe vrăbii

  Poate că treci printr-o situaţie nesigură sau întunecoasă, care te poate copleşi cu teamă. Pentru asemenea cazuri, Dumnezeu ţi-a lăsat versetul de astăzi, ca să îţi aducă aminte că, dacă El are grijă de umila vrabie, mai mult ca sigur că va fi gata să te scoată din necaz.

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis