Articolul precedentO lance frântă
  Articolul următorIoiachim

  Noi Îl vedem pe Hristos pe cruce

  Când L-au răstignit, era ceasul al treilea. (Marcu 15:25)

  Fiul nevinovat al lui Dumnezeu atârna pe cruce. Trupul Său era sfârtecat în bătăi; mâinile acelea, atât de des întinse pentru binecuvântare, erau pironite acum pe lemn; picioarele acelea, neobosite în a sluji din iubire, erau pironite pe cruce; acel cap împărătesc era străpuns de coroana de spini; buzele acelea tremurânde erau gata să strige de durere şi toate câte a îndurat – picăturile de sânge care se prelingeau din cap, din mâini şi din picioare, chinurile care au zguduit fiinţa Sa şi durerea de nedescris care l-a umplut sufletul atunci când Tatăl Şi-a ascuns faţa Sa de El – vorbesc fiecărui copil al neamului omenesc, declarând: Pentru tine, Fiul lui Dumnezeu a consimţit să poarte această povară a vinovăţiei, pentru tine, a nimicit împărăţia morţii şi a deschis porţile paradisului. El (…) S-a oferit pe Sine ca jertfă pe cruce şi a făcut lucrul acesta din iubire pentru tine. El, Purtătorul de păcat, a îndurat mânia judecăţii divine şi, pentru tine, S-a făcut păcat.

  Tăcuţi, privitorii urmăreau sfârşitul acestei scene îngrozitoare. Soarele strălucea, dar crucea era încă învăluită în întuneric. Preoţii şi conducătorii priveau spre Ierusalim şi iată că norul cel dens se aşezase deasupra oraşului şi a Câmpiei ludeei. Soarele Neprihănirii, Lumina lumii, îşi retrăgea razele de la Ierusalimul care fusese cândva un oraş favorit. Fulgerele înspăimântătoare ale mâniei lui Dumnezeu erau îndreptate împotriva cetăţii blestemate.

  Deodată, întunericul s-a ridicat de deasupra crucii şi, în tonuri clare, asemenea unei trâmbiţe ce părea să răsune prin toată creaţiunea, Domnul Isus a strigat: „S-a sfârşit!” „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul” (Luca 23:46). O lumină a înconjurat crucea şi faţa Mântuitorului strălucea ca lumina soarelui. Apoi, El Şi-a plecat capul pe piept şi a murit. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 755-756)

  Noi Îl vedem pe Hristos pe cruce - 2018. Pentru tine, Fiul lui Dumnezeu a consimţit să poarte această povară a vinovăţiei, pentru tine, a nimicit împărăţia morţii şi a deschis porţile paradisului. El S-a oferit pe Sine ca jertfă pe cruce şi a făcut lucrul acesta din iubire pentru tine. El, Purtătorul de păcat, a îndurat mânia judecăţii divine şi, pentru tine, S-a făcut păcat.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...