Articolul precedentOnorându-L pe Dumnezeu în suferință
  Articolul următorZedechia

  Toți oamenii sunt atrași spre Mântuitorul înălțat

  Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii. (Ioan 12:32)

  Niciodată n-a fost Isus mai cunoscut de oameni ca atunci când a atârnat pe cruce. El a fost înălţat de pe pământ ca să-i atragă pe toţi la Sine. În inimile multora dintre cei care au privit scena aceea a crucificării şi care au auzit cuvintele lui Hristos avea să strălucească lumina adevărului. Împreună cu loan, ei aveau să vestească: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” Au fost acolo oameni care nu aveau să-şi găsească odihna până când, cercetând Scripturile şi comparând pasaj cu pasaj, nu aveau să înţeleagă însemnătatea misiunii lui Hristos. Ei au înţeles că iertarea fără plată a fost acordată de Acela a cărui milă plină de bunătate cuprindea întreaga lume. Ei au citit profeţiile cu privire la Hristos şi făgăduinţele atât de îmbelşugate şi depline care arătau către un izvor deschis pentru luda şi Ierusalim. (Manuscript 45,1897)

  Jertfa lui Hristos de ispăşire pentru păcat este marele adevăr în jurul căruia gravitează toate celelalte adevăruri. Pentru a fi corect înţeles şi apreciat, fiecare adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza şi până la Apocalipsa, trebuie studiat în lumina care se revarsă ca un râu de la Crucea Golgotei şi în legătură cu adevărul minunat şi central al ispăşirii Mântuitorului. Aceia care studiază sacrificiul minunat al Răscumpărătorului cresc în har şi în cunoştinţă.

  Vă prezint marele, grandiosul monument al milei şi regenerării, al mântuirii şi răscumpărării: Fiul lui Dumnezeu înălţat pe crucea Calvarului. Aceasta trebuie să fie tema fiecărui discurs. (Manuscript 70,1901)

  Isus invită şi atrage la Sine, prin Duhul Sfânt, inimile celor tineri şi celor vârstnici. (…) Când este predicat Hristos cel crucificat, puterea Evangheliei se demonstrează prin influenţa pe care o exercită asupra credinciosului. În loc de a rămâne mort în nelegiuire şi păcat, el este trezit la viaţă. (Youth’s Instructor, 19 ianuarie 1893)

  Înălţaţi Omul de pe Calvar mai sus şi tot mai sus; există putere în înălţarea crucii lui Hristos. (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 434)

  Toți oamenii sunt atrași spre Mântuitorul înălțat - 2018. Isus invită şi atrage la Sine, prin Duhul Sfânt, inimile celor tineri şi celor vârstnici. Când este predicat Hristos cel crucificat, puterea Evangheliei se demonstrează prin influenţa pe care o exercită asupra credinciosului. În loc de a rămâne mort în nelegiuire şi păcat, el este trezit la viaţă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...