Articolul precedentMăsuri radicale
  Articolul următorEzechiel

  Toți cei care vor privi la cruce vor trăi

  Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus intr-o prăjină şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă trăia. (Numeri 21:9)

  Domnul Isus îi ocrotise pe copiii lui Israel de şerpii veninoşi din pustie, dârei nu cunoşteau această parte din istoria lor. Îngerii din ceruri îi însoţiseră şi, prin stâlpul de nor ziua şi stâlpul de foc noaptea, Hristos fusese protecţia lor în toată călătoria. Dar au devenit egoişti şi nemulţumitori şi, pentru a nu uita de marea Lui grijă pentru ei, Domnul le-a dat o lecţie amară. A îngăduit să fie muşcaţi de şerpi veninoşi, însă, în marea Lui milă, nu i-a lăsat să piară. Lui Moise i s-a spus să înalţe un şarpe de aramă pe o prăjină şi să dea de veste că toţi aceia care aveau să privească la el aveau să trăiască. Şi toţi cei care au privit au trăit într-adevăr. Ei şi-au recăpătat sănătatea imediat. (…) Ce simbol straniu al lui Hristos a fost acel chip al şerpilor care-i muşcau! Acel simbol a fost înălţat pe o prăjină, şi ei trebuiau să privească la el şi să fie vindecaţi. Tot astfel, Isus a fost făcut într-o fire asemănătoare cu a păcatului. El a venit ca purtător de păcat…

  Aceeaşi solie vindecătoare, dătătoare de viaţă se vesteşte şi acum. Ea arată spre Mântuitorul cel înălţat pe crucea ruşinii. Aceia care au fost muşcaţi de acel şarpe bătrân, Diavolul, sunt îndemnaţi să privească şi să trăiască. (…) Priviţi numai la Isus ca la neprihănirea şi jertfa voastră! Când veţi fi îndreptăţiţi prin credinţă, muşcătura mortală a şarpelui va fi vindecată. (Letter 55, 1895)

  Fără cruce, omul nu putea avea nicio legătură cu Tatăl. De ea depinde orice speranţă a noastră. De la ea străluceşte lumina iubirii Mântuitorului; iar când priveşte de la piciorul crucii la Acela care a murit ca să-l salveze, păcătosul se poate bucura deplin, căci păcatele lui sunt iertate. Când îngenunchează prin credinţă la cruce, el a ajuns pe cel mai înalt loc pe care poate ajunge un om. (Faptele apostolilor, p. 209-210)

  Toți cei care vor privi la cruce vor trăi - 2018. Aceia care au fost muşcaţi de acel şarpe bătrân, Diavolul, sunt îndemnaţi să privească şi să trăiască. Priviţi numai la Isus ca la neprihănirea şi jertfa voastră! Când veţi fi îndreptăţiţi prin credinţă, muşcătura mortală a şarpelui va fi vindecată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...