Articolul precedentDragostea lui Dumnezeu
  Articolul următorHagai

  Ispășire prin sângele lui Hristos

  Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. (Romani 5:11)

  Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că Acela care Şi-a vărsat sângele pentru noi trăieşte, trăieşte ca să mijlocească pentru fiecare suflet care îl primeşte. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Sângele lui Isus Hristos ne curăţeşte de orice păcat… Avem nevoie să păstrăm întotdeauna înaintea noastră eficienţa sângelui lui Isus. Acest sânge, care curăţă viaţa şi o susţine, dacă este însuşit prin credinţă vie, este speranţa noastră. Trebuie să creştem în aprecierea valorii lui inestimabile, căci el vorbeşte pentru noi numai dacă revendicăm, prin credinţă, meritul lui, păstrând conştiinţa curată şi în pace cu Dumnezeu. Acesta este reprezentat ca fiind sângele iertător, legat inseparabil de învierea şi viaţa Răscumpărătorului nostru, ilustrat de râul care curge neoprit de la tronul lui Dumnezeu, de apa râului vieţii. (Letter 87, 1894)

  Simbolul minunat al păsării vii înmuiate în sângele păsării sacrificate şi apoi lăsată liberă să se bucure de viaţă (Leviticul 14:4-8) constituie pentru noi simbolul ispăşirii. În el se împletesc viaţa şi moartea, înfăţişându-i căutătorului după adevăr şi după comoara ascunsă unirea sângelui iertător cu învierea şi viaţa Răscumpărătorului nostru. Pasărea era sacrificată în apă vie; această apă curgătoare era un simbol al eficienţei sângelui continuu curgător şi continuu curăţitor al lui Hristos, Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. (…)

  Noi trebuie să avem cale liberă la sângele ispăşitor al lui Hristos. Acesta trebuie să fie pentru noi cel mai preţios privilegiu, cea mai mare binecuvântare din câte au fost date vreodată omului păcătos. (…) Cât de adânc, cât de larg şi de inepuizabil este acest râu! Pentru fiecare suflet ce însetează după neprihănire există speranţă, există odihnă, există influenţa dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt şi apoi umblarea sfântă, fericită, paşnică cu Hristos şi comuniunea preţioasă cu El. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1111)

  Ispășire prin sângele lui Hristos - 2018. Noi trebuie să avem cale liberă la sângele ispăşitor al lui Hristos. Acesta trebuie să fie pentru noi cel mai preţios privilegiu, cea mai mare binecuvântare din câte au fost date vreodată omului păcătos. Cât de adânc, cât de larg şi de inepuizabil este acest râu! Pentru fiecare suflet ce însetează după neprihănire există speranţă, există odihnă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul război mondial

  Astăzi, dacă nu suntem atenți, putem aprinde un război sau, cu mai multă atenție, putem stinge un conflict. Ce vom face? Soluția lui Dumnezeu este întotdeauna împăcarea. Deși pare la îndemână, soluția războiului este cea mai costisitoare variantă. Abia după ce realizăm cât de mari sunt pierderile, regretăm, dar tardiv, că nu am făcut tot ce era posibil pentru a rezolva pașnic un conflict.

  Iubindu-i pe cei care nu merită iubirea

  Scump Isus, Îți suntem pentru totdeauna recunoscători pentru harul Tău minunat! Mulțumesc că ne iubești chiar și în momentele noastre cele mai întunecate! Ajută-ne să manifestăm prin cuvinte și fapte dragostea Ta către aproapele.

  Cununa de glorie şi coroana regala stima de sine

  Nu acorda prea mare importanţă prestigiului oferit de mâna omului! Acest fel de prestigiu este imperfect, deoarece este oferit şi acceptat de simpli muritori. Acordă valoare supremă demnităţii care vine de la Dumnezeu, care ne face desăvârşiţi atunci când o primim.

  Rugă pentru părinți

  Părinte ceresc, Îți predau azi părinții omenești pentru a-i acoperi cu mâna Ta ocrotitoare, pentru a-i întări cu puterea Ta fără margini și pentru a le da credința neclintită! PROVOCARE: Află care sunt anumite probleme și încercări cu care se confruntă părinții tăi și roagă-te pentru acestea în mod special!

  El kell nyernünk a mennyet

  „Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis