Articolul precedentDragostea lui Dumnezeu
  Articolul următorHagai

  Ispășire prin sângele lui Hristos

  Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. (Romani 5:11)

  Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că Acela care Şi-a vărsat sângele pentru noi trăieşte, trăieşte ca să mijlocească pentru fiecare suflet care îl primeşte. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Sângele lui Isus Hristos ne curăţeşte de orice păcat… Avem nevoie să păstrăm întotdeauna înaintea noastră eficienţa sângelui lui Isus. Acest sânge, care curăţă viaţa şi o susţine, dacă este însuşit prin credinţă vie, este speranţa noastră. Trebuie să creştem în aprecierea valorii lui inestimabile, căci el vorbeşte pentru noi numai dacă revendicăm, prin credinţă, meritul lui, păstrând conştiinţa curată şi în pace cu Dumnezeu. Acesta este reprezentat ca fiind sângele iertător, legat inseparabil de învierea şi viaţa Răscumpărătorului nostru, ilustrat de râul care curge neoprit de la tronul lui Dumnezeu, de apa râului vieţii. (Letter 87, 1894)

  Simbolul minunat al păsării vii înmuiate în sângele păsării sacrificate şi apoi lăsată liberă să se bucure de viaţă (Leviticul 14:4-8) constituie pentru noi simbolul ispăşirii. În el se împletesc viaţa şi moartea, înfăţişându-i căutătorului după adevăr şi după comoara ascunsă unirea sângelui iertător cu învierea şi viaţa Răscumpărătorului nostru. Pasărea era sacrificată în apă vie; această apă curgătoare era un simbol al eficienţei sângelui continuu curgător şi continuu curăţitor al lui Hristos, Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. (…)

  Noi trebuie să avem cale liberă la sângele ispăşitor al lui Hristos. Acesta trebuie să fie pentru noi cel mai preţios privilegiu, cea mai mare binecuvântare din câte au fost date vreodată omului păcătos. (…) Cât de adânc, cât de larg şi de inepuizabil este acest râu! Pentru fiecare suflet ce însetează după neprihănire există speranţă, există odihnă, există influenţa dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt şi apoi umblarea sfântă, fericită, paşnică cu Hristos şi comuniunea preţioasă cu El. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1111)

  Ispășire prin sângele lui Hristos - 2018. Noi trebuie să avem cale liberă la sângele ispăşitor al lui Hristos. Acesta trebuie să fie pentru noi cel mai preţios privilegiu, cea mai mare binecuvântare din câte au fost date vreodată omului păcătos. Cât de adânc, cât de larg şi de inepuizabil este acest râu! Pentru fiecare suflet ce însetează după neprihănire există speranţă, există odihnă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...