Articolul precedentTurnul înclinat
  Articolul următorNeemia

  Suntem fii ai lui Dumnezeu prin sângele lui Hristos

  Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem intrare slobodă în Locul Preasfânt pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. (Evrei 10:19,20)

  Hristos a fost pironit pe cruce între cel de-al treilea şi al şaselea ceas, adică între orele nouă şi douăsprezece. Iar după-amiază, a murit. Aceasta era ora jertfei de seară. Atunci s-a rupt în două, de sus până jos, perdeaua templului, care ascundea slava lui Dumnezeu de vederea adunării lui Israel.

  Prin Hristos, slava ascunsă a Sfintei Sfintelor avea să fie expusă vederii. El suferise moartea pentru fiecare om şi, prin această jertfă, fiii oamenilor aveau să devină fii ai lui Dumnezeu. Privind cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, credincioşii în Hristos aveau să fie schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă. Scaunul harului, pe care stătea slava lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, este deschis pentru toţi aceia care îl acceptă pe Hristos ca jertfă pentru păcat şi care, prin intermediul ei, sunt aduşi în comuniune cu Dumnezeu. Catapeteasma a fost ruptă, zidurile de despărţire au fost prăbuşite, zapisul cu poruncile a fost anulat. În virtutea sângelui Său, vrăjmăşia este abolită. (Letter 230, 1907)

  Istoria simplă a crucii lui Hristos, suferinţele şi moartea Lui pentru lume, învierea şi înălţarea Sa, mijlocirea Sa în favoarea păcătosului înaintea Tatălui supun şi frâng inima împietrită şi păcătoasă şi îl aduc pe păcătos la pocăinţă. Duhul Sfânt îi înfăţişează situaţia într-o lumină nouă şi păcătosul îşi dă seama că păcatul trebuie să fie un rău uriaş ca să coste un astfel de sacrificiu pentru a fi ispăşit. (…) Cât de grav trebuie să fie păcatul dacă niciun alt remediu în afară de moartea Fiului lui Dumnezeu nu-l putea salva pe om de consecinţele vinovăţiei sale? De ce a fost făcut acest lucru pentru om? Pentru că Dumnezeu l-a iubit şi nu a dorit să piară vreunul, ci toţi să vină la pocăinţă, să creadă în Isus ca într-un Mântuitor personal şi să aibă viaţa veşnică. (Youth’s Instructor, 19 ianuarie 1893)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...