Articolul precedentTurnul înclinat
  Articolul următorNeemia

  Suntem fii ai lui Dumnezeu prin sângele lui Hristos

  Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem intrare slobodă în Locul Preasfânt pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. (Evrei 10:19,20)

  Hristos a fost pironit pe cruce între cel de-al treilea şi al şaselea ceas, adică între orele nouă şi douăsprezece. Iar după-amiază, a murit. Aceasta era ora jertfei de seară. Atunci s-a rupt în două, de sus până jos, perdeaua templului, care ascundea slava lui Dumnezeu de vederea adunării lui Israel.

  Prin Hristos, slava ascunsă a Sfintei Sfintelor avea să fie expusă vederii. El suferise moartea pentru fiecare om şi, prin această jertfă, fiii oamenilor aveau să devină fii ai lui Dumnezeu. Privind cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, credincioşii în Hristos aveau să fie schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă. Scaunul harului, pe care stătea slava lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, este deschis pentru toţi aceia care îl acceptă pe Hristos ca jertfă pentru păcat şi care, prin intermediul ei, sunt aduşi în comuniune cu Dumnezeu. Catapeteasma a fost ruptă, zidurile de despărţire au fost prăbuşite, zapisul cu poruncile a fost anulat. În virtutea sângelui Său, vrăjmăşia este abolită. (Letter 230, 1907)

  Istoria simplă a crucii lui Hristos, suferinţele şi moartea Lui pentru lume, învierea şi înălţarea Sa, mijlocirea Sa în favoarea păcătosului înaintea Tatălui supun şi frâng inima împietrită şi păcătoasă şi îl aduc pe păcătos la pocăinţă. Duhul Sfânt îi înfăţişează situaţia într-o lumină nouă şi păcătosul îşi dă seama că păcatul trebuie să fie un rău uriaş ca să coste un astfel de sacrificiu pentru a fi ispăşit. (…) Cât de grav trebuie să fie păcatul dacă niciun alt remediu în afară de moartea Fiului lui Dumnezeu nu-l putea salva pe om de consecinţele vinovăţiei sale? De ce a fost făcut acest lucru pentru om? Pentru că Dumnezeu l-a iubit şi nu a dorit să piară vreunul, ci toţi să vină la pocăinţă, să creadă în Isus ca într-un Mântuitor personal şi să aibă viaţa veşnică. (Youth’s Instructor, 19 ianuarie 1893)

  Suntem fii ai lui Dumnezeu prin sângele lui Hristos - 2018. Cât de grav trebuie să fie păcatul dacă niciun alt remediu în afară de moartea Fiului lui Dumnezeu nu-l putea salva pe om de consecinţele vinovăţiei sale? De ce a fost făcut acest lucru pentru om? Pentru că Dumnezeu l-a iubit şi nu a dorit să piară vreunul, ci toţi să vină la pocăinţă, să creadă în Isus ca Mântuitor personal şi să aibă viaţa veşnică.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...