Articolul precedentReconvertirea
  Articolul următorTobia și Sanbalat

  Suntem împăcați cu Dumnezeu prin moartea lui Hristos

  Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu Ei, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. (Romani 5:10)

  Crucea este învestită cu o putere pe care limba n-o poate exprima. Sacrificiul făcut de Hristos pentru neamul omenesc face de ruşine eforturile şi metodele noastre slabe de a ieşi în întâmpinarea oamenilor şi de a-i înnobila, de a-i ajuta pe bărbaţii şi pe femeile păcătoase să-L găsească pe Isus.

  Lucrarea fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu trebuie să aibă alt caracter decât cel manifestat până acum de un număr mare dintre ei. Dacă îl iubesc pe Hristos, atunci vor avea vederi mai largi despre iubirea arătată faţă de omul căzut, care a impus oferirea unei jertfe atât de scumpe pentru salvarea neamului omenesc. Mântuitorul nostru cere conlucrarea fiecărui fiu şi a fiecărei fiice a lui Adam care au devenit fii sau fiice ale lui Dumnezeu. (…) Mântuitorul nostru declară că a adus din ceruri, ca o donaţie, viaţa veşnică. El trebuia să fie înălţat pe crucea Golgotei, pentru a-i putea atrage la El pe toţi oamenii. Deci, cum vom trata noi această moştenire cumpărată de Hristos? Ei ar trebui trataţi cu blândeţe, preţuire, bunătate, simpatie şi dragoste. Atunci vom putea lucra ca să ne ajutăm unii pe alţii şi să fim o binecuvântare unii pentru alţii. În această lucrare, nu-i avem de partea noastră doar pe semenii noştri. Avem înalta companie a îngerilor cerului. Ei cooperează cu noi în lucrarea de iluminare a celor mari şi a celor mici.

  Odată ce S-a angajat în uimitoarea lucrare a răscumpărării noastre, Hristos a hotărât în consfătuirea cu Tatăl Său să nu cruţe nimic, oricât de costisitor, să nu reţină nimic, oricât de mult ar fi preţuit, pentru a-l salva pe sărmanul păcătos. El avea să dea tot cerul pentru această lucrare de mântuire, de refacere a chipului moral al lui Dumnezeu în om. (…) A fi copil al lui Dumnezeu înseamnă a fi una cu Hristos în Dumnezeu şi a întinde mâinile cu iubire caldă şi altruistă spre întărirea şi binecuvântarea sufletelor care pier în păcatele lor. (Letter 10,1897)

  Suntem împăcați cu Dumnezeu prin moartea lui Hristos - 2018. Crucea este învestită cu o putere pe care limba n-o poate exprima. Sacrificiul făcut de Hristos pentru neamul omenesc face de ruşine eforturile şi metodele noastre slabe de a ieşi în întâmpinarea oamenilor şi de a-i înnobila, de a-i ajuta pe bărbaţii şi pe femeile păcătoase să-L găsească pe Isus.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...