Articolul precedent„Dragul meu fiu”
  Articolul următorȘalum, mai-mare în Ierusalim

  Hristos ne-a eliberat de moartea veșnică

  El ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. (2 Corinteni 1:10)

  Mântuitorul nostru a venit în lumea aceasta pentru a îndura în trup omenesc toate ispitele cu care este asaltat omul. În viaţa Sa, El a măsurat puterea vrăjmaşului de a înşela, a amăgi şi a nimici. Ca Răscumpărător al lor, El îi avertizează pe oameni să nu umble după lucrurile care îi vor abate de la calea îngustă. El le-a aşternut înainte o cale glorioasă celor care călătoresc spre căminele cereşti, pe care S-a dus să le pregătească pentru toţi aceia care se vor pregăti să devină membri ai familiei regale. (…)

  Hristos a cumpărat cu viaţa Sa fiecare fiinţă omenească. El a suferit o moarte crudă pentru a-i salva pe oameni de la moarte veşnică. El Şi-a dat viaţa fără păcat pentru a obţine pentru păcătos o viaţă ce se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu. Prin moartea Sa, a pregătit o cale prin care omul poate să se despartă de Satana, să se întoarcă la supunerea de Dumnezeu şi, prin credinţa în Răscumpărătorul, să obţină iertare. (…)

  Acela care are toată puterea în cer şi pe pământ va reface fiecare suflet care se pocăieşte şi crede. Tuturor celor ce-L primesc le-a dat puterea să devină fii ai lui Dumnezeu. El are un interes profund faţă de fiecare suflet, căci a plătit cu viaţa Sa, ca niciunul să nu piară pentru veşnicie. (Letter 264, 1903)

  Slujitorii lui Hristos pot şi trebuie să fie în stare să înfrunte şi să biruiască orice ispită. Ei trebuie să zică: „Eu nu sunt al meu, căci am fost cumpărat cu un preţ. Prin jertfa infinită adusă de Hristos pentru mine. El n-a lăsat în puterea mea să-l aduc mai mult decât cere. Toate sunt ale Lui. El m-a răscumpărat în întregime, corp, suflet şi spirit. El cere tot timpul meu, toate capacităţile mele”. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899)

  Aceia care îl primesc şi cred în El devin copii spirituali ai lui Dumnezeu. Ei sunt înfiaţi în familia regală şi, continuând să facă voia lui Dumnezeu, ei devin asemenea chipului Său. (Letter 264,1903)

  Hristos ne-a eliberat de moartea veșnică - 2018. Slujitorii lui Hristos pot şi trebuie să fie în stare să înfrunte şi să biruiască orice ispită. Ei trebuie să zică: „Eu nu sunt al meu, căci am fost cumpărat cu un preţ. Prin jertfa infinită adusă de Hristos pentru mine. El n-a lăsat în puterea mea să-l aduc mai mult decât cere. Toate sunt ale Lui. El cere tot timpul meu, toate capacităţile mele”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...