Articolul precedentDeclin moral
  Articolul următorVasti – demnitate regală

  Să nu ne fălim cu oameni

  „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.” Nimeni să nu se fălească dar cu oameni. (1 Corinteni 3:20, 21)

  Trăim într-un timp de imoralitate. Bărbaţii şi tinerii sunt îndrăzneţi în ce priveşte păcatul. Tinerii noştri, dacă nu se păzesc cu sfinţenie, dacă nu se fortifică prin principii trainice, dacă nu sunt mai atenţi la alegerea anturajului şi a literaturii cu care îşi hrănesc mintea, vor fi expuşi unei societăţi cu moravuri la fel de corupte ca moravurile locuitorilor Sodomei. (…) Tineretul nostru va întâlni ispite la orice pas şi trebuie educat de aşa mod încât să depindă de o putere mai înaltă, de o învăţătură mai înaltă decât aceea pe care o pot da muritorii. Există pretutindeni dispreţuitori ai Domnului nostru, oameni obişnuiţi să desconsidere creştinismul. (…) Cei lipsiţi de putere morală nu pot sta în apărarea adevărului; nu au curajul să spună: „Dacă discuţia aceasta nu încetează, nu mai pot rămâne cu voi. Isus, Răscumpărătorul lumii, este Mântuitorul meu; pe El îmi bazez speranţa pentru viaţa veşnică.” Dar doar aşa pot fi aduşi la tăcere. Dacă intri în dispută, ei vor avea argumente cu care să te înfrunte şi nimic din ce le vei spune nu-i va sensibiliza; dar, dacă trăieşti pentru Hristos, dacă eşti ferm în loialitatea ta faţă de Dumnezeul cerului, poţi face pentru ei ceea ce argumentul nu poate face. (…)

  Nu există nimic mai trist decât să-i vezi pe cei răscumpăraţi prin sângele lui Hristos, înzestraţi cu talente cu care să-L laude pe Dumnezeu transformând în glume soliile care le-au fost trimise cu îndurare în Evanghelie, tăgăduind divinitatea lui Hristos şi încrezându-se în propria judecată mărginită şi în argumente fără nicio temelie. Când vor fi trecuţi prin suferinţă, când vor fi aduşi faţă în faţă cu moartea, toate aceste erori pe care le-au cultivat se vor topi ca gheaţa la soare. (…) Nădejdea creştină este pentru suflet o ancoră sigură şi demnă de încredere. (Signs of the Times, 21 aprilie 1890)

  Să nu ne fălim cu oameni - 2018. Nu există nimic mai trist decât să-i vezi pe cei răscumpăraţi prin sângele lui Hristos, înzestraţi cu talente cu care să-L laude pe Dumnezeu transformând în glume soliile care le-au fost trimise cu îndurare în Evanghelie, tăgăduind divinitatea lui Hristos şi încrezându-se în propria judecată mărginită şi în argumente fără nicio temelie.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...