Articolul precedentEl a murit pentru mine
  Articolul următorEstera

  Să nu ne lăudăm cu înțelepciunea lumii

  Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui. (Ieremia 9:23)

  Oamenii nu trebuie să se laude cu înţelepciunea lor, cu tăria sau cu bogăţia lor, ci cu faptul că îl cunosc pe Hristos. Aceasta este cea mai înaltă, cea mai preţioasă cunoaştere pe care o putem avea. Ea este garanţia vieţii veşnice. Căci „viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Banii nu o pot cumpăra, intelectul n-o poate pricepe, puterea n-o poate porunci, ci harul glorios al lui Dumnezeu le este dat din belşug tuturor acelora care o vor primi. Însă oamenii pot să-şi simtă nevoia şi, renunţând la orice bizuire pe sine, să primească mântuirea în dar. Cei care vor intra în cer nu-i vor escalada zidurile prin neprihănirea proprie şi nici nu li se vor deschide porţile lui pentru daruri costisitoare de aur sau argint, ci vor obţine intrare în multele locaşuri din casa Tatălui prin meritele crucii lui Hristos. (…)

  Cei care se cred singuri neprihăniţi nu simt nicio nevoie după Hristos. Iar cei care mărturisesc numele Său dau dovadă că nu-L cunosc, dacă îşi înalţă propria înţelepciune şi bunătate. De îndată ce Hristos este descoperit sufletului, păcătosul simte că singura lui speranţă este la Mielul lui Dumnezeu, jertfa de ispăşire pentru păcat. Pe măsură ce Hristos începe să-i înfăţişeze iubirea Sa, urmăreşte efectul şi vezi care este. Mulţi care pretind că au această experienţă sunt străini de iubirea lui Hristos. Dacă ea îl determină însă pe om să aibă o părere umilă despre sine, (…) dacă el dă dovadă că răsplătirea cerească preţuieşte mai mult decât averea lui pământească, atunci putem şti că razele de viaţă de la Hristos strălucesc asupra sufletului său. (Review and Herald, 15 martie 1887)

  Fără Hristos, înţelepciunea omenească, în toate formele ei, este nebunie; căci aceia care se încred în înţelepciunea lor au pierdut din vedere veşnicia. (…) Pentru toţi aceia care cred că Isus poate să-i mântuiască în chip desăvârşit pe cei care vin la Dumnezeu prin El, Evanghelia este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 19 ianuarie 1893)

  Să nu ne lăudăm cu înțelepciunea lumii - 2018. Fără Hristos, înţelepciunea omenească, în toate formele ei, este nebunie; căci aceia care se încred în înţelepciunea lor au pierdut din vedere veşnicia. Pentru toţi aceia care cred că Isus poate să-i mântuiască în chip desăvârşit pe cei care vin la Dumnezeu prin El, Evanghelia este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul zbor

  Ți-ar fi foarte greu astăzi când iei decizii să te gândești la părinții tăi și la Dumnezeu? Ai putea să te oprești puțin din cursul curiozității care te face să acționezi cu imprudență în unele momente? Gândește-te că fiecare privire oprită spre ceva, fiecare pas într-o direcție greșită și orice ezitare de a pleca dintr-o zonă periculoasă sunt un mare motiv de emoție pentru Mântuitorul nostru.

  Renunță la sare!

  Dumnezeu ne cere să călătorim pe un drum mai puțin bătătorit. Mai exact, uneori este foarte greu să lăsăm în urmă durerile, frustrările și mâhnirea. Uneori nu vrem să le lăsăm, pentru că, altminteri, ne-am pierde identitatea din prezent.

  Căsătoria interzisă

  Atitudinea lui Dumnezeu exclude orice mijloc violent de restabilire a onoarei şi transmite ideea de iertare a femeii care a fost necredincioasă, rol jucat de poporul Său ales. Ce lecţie minunată de dragoste şi iertare!

  Din nou și din nou

  Părinte, umple-ne inima și viața cu bunătățile harului Tău! Dă-ne din plin îndurarea Ta și fă să răsară peste noi fața Ta! PROVOCARE: Începe astăzi un jurnal de rugăciune, iar dacă ai deja unul, ia-ți timp să revezi tot ce ai scris în el!

  Valódi és hamis ébredés

  „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis