Articolul precedentVise colosale
  Articolul următorMardoheu

  Să nu ne lăudăm cu bogăția

  Bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. (Ieremia 9:23)

  Bogatul nu trebuie să se laude cu bogăţia lui. Dacă ne legăm sentimentele de lucrurile pământeşti, nu Îl vom înălţa pe Hristos. Satana ne-ar ţine mintea absorbită cu lucrurile vieţii de aici, ca să pierdem din vedere viaţa de sus; dar nu ne putem îngădui să cădem pradă înşelăciunilor lui. Hristos este izvorul tuturor binecuvântărilor temporare, ca şi al tuturor celor spirituale. Dacă ne-a dat bogăţii, nu ni le-a dat ca să pretindem că sunt ale noastre. „Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii, ci strângeţi-vă comori în cer…” (Matei 6:19,20). Pavel a privit toate lucrurile ca o pierdere, ca să câştige pe Hristos. Dar când Mântuitorul ne cere averile noastre şi slujirea noastră, mulţi constată că nu pot asculta de Dumnezeu şi să-şi ia cu ei comorile pământeşti şi hotărăsc să rămână lângă comorile lor. (…)

  Cum pot aceia care aşteaptă să stea în jurul tronului lui Hristos şi să fie îmbrăcaţi cu neprihănirea Sa să nu se încreadă în Dumnezeu şi să nu se teamă că El îi va lăsa să ajungă în nevoi? Unde este credinţa lor? Tatăl nostru ceresc hrăneşte corbii şi nu ne va hrăni El oare cu mult mai mult pe noi? (…) Dacă am avea o concepţie corectă despre Hristos, n-am îngădui să se interpună nimic între noi şi El. (…) Aceia care studiază să vadă cât de aproape pot să trăiască de lume şi să câştige totodată cerul vor ajunge destul de aproape cât să rămână afară din cer. Noi trebuie să acceptăm suferinţa ca parte a religiei, dacă vrem să stăm împreună cu Cel Suferind pe tronul Său. (Review and Herald, 15 martie 1887)

  Deşi este legal să dobândim mijloace, banii pe care-i avem ar trebui consideraţi ai noştri doar spre administrare, nu pentru a fi risipiţi, ci cheltuiţi în slujba Domnului. Scopul nostru hotărât să fie acela de a asculta de ordinele Căpitanului nostru şi de a ne strânge astfel comori cereşti. Atunci, când totul din lumea aceasta va pieri, vom avea o comoară nepieritoare în ceruri. (Manuscript 29,1886)

  Să nu ne lăudăm cu bogăția - 2018. Aceia care studiază să vadă cât de aproape pot să trăiască de lume şi să câştige totodată cerul vor ajunge destul de aproape cât să rămână afară din cer. Noi trebuie să acceptăm suferinţa ca parte a religiei, dacă vrem să stăm împreună cu Cel Suferind pe tronul Său.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...