Articolul precedentAzaria Chamberlain
  Articolul următorSoția și prietenii lui Haman

  Să nu ne lăudăm cu talentele și cu influența noastră

  Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, sâ slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor! (1 Petru 4:11)

  Hristos este Modelul nostru şi cei care-L urmează pe Hristos nu vor umbla în întuneric, căci nu vor căuta propria plăcere. Slava lui Dumnezeu va fi ţinta continuă a vieţii lor. (…) Dar cât de mulţi dintre aceia cărora li s-au încredinţat talanţii mijloacelor şi influenţei au pierdut din vedere Modelul şi au urmat standardul lumii! (…) Bărbaţii şi femeile care au fost binecuvântaţi cu belşug de bani, cu case şi pământ îşi cresc în general copiii pentru o viaţă de lenevie şi satisfaceri egoiste. Astfel ajung nefolositori pentru viaţa aceasta şi nepotriviţi pentru viaţa veşnică viitoare. (…) Tinerii de astăzi sunt educaţi să creadă că banii îl fac pe om. (Youth’s Instructor, 18 octombrie 1894)

  Puterea noastră nu stă în talanţii educaţiei sau ai mijloacelor, nici în popularitatea noastră, ci în sacrificiul de sine, în ascultarea de bunăvoie de Isus Hristos. Aceia care îi supun Lui totul într-adevăr vor purta cu ei o influenţă puternică şi îi vor purta şi pe alţii cu ei, pentru că umblă în lumină. Puterea creierului va fi ineficientă, puterea portofelului va fi de mică valoare înaintea lui Dumnezeu, dar puterea inimii, evlavia deplină şi credincioşia plină de smerenie vor avea o influenţă puternică, irezistibilă. (Youth’s Instructor, 6 septembrie 1894)

  Să nu ne consacrăm oare lui Dumnezeu fără rezerve? Hristos, împăratul slavei, S-a dat pe Sine ca răscumpărare pentru noi. Putem noi oare să-l refuzăm ceva? Vom considera noi oare că eul nostru sărman şi nevrednic este prea preţios, timpul sau averea noastră, prea de valoare pentru a I le da lui Isus? Nu, nu! Cel mai profund omagiu al inimilor noastre, cea mai iscusită slujire a mâinilor noastre, talanţii priceperii şi mijloacelor – toate nu sunt decât un dar prea sărac pentru Acela care S-a jertfit şi care a „răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele (Său), oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam” (Apocalipsa 5:9). (Review and Herald, 15 martie 1887)

  Să nu ne lăudăm cu talentele și cu influența noastră - 2018. Cel mai profund omagiu al inimilor noastre, cea mai iscusită slujire a mâinilor noastre, talanţii priceperii şi mijloacelor - toate nu sunt decât un dar prea sărac pentru Acela care S-a jertfit şi care a „răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele (Său), oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis