Articolul precedentColegiul Madison
  Articolul următorIov

  Ne lăudăm cu învierea lui Hristos

  Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată.” (Ioan 11:25,26)

  După crucificarea lui Hristos, preoţii şi conducătorii nu au simţit satisfacţia biruinţei aşa cum se aşteptaseră. Nu s-au bucurat că reuşiseră să aducă la tăcere vocea marelui învăţător. Le era frică. Deja moartea Sa atrăgea atenţia asupra vieţii şi caracterului Său. Preoţii erau convinşi că încercările lor de răzbunare dăduseră greş şi acum se temeau de El mort mai mult, mult mai mult decât se temuseră vreodată de El viu. (…)

  Lumina cerului înconjura mormântul şi tot cerul s-a luminat de slava îngerului. Îngerul s-a apropiat de mormânt şi, prăvălind piatra ca şi când ar fi fost o pietricică, s-a aşezat pe ea. Apoi, vocea Sa a fost auzită spunând: „Fiul lui Dumnezeu, vino afară. Tatăl Tău Te cheamă!” Şi Isus a ieşit din mormânt păşind ca un mare învingător. S-a auzit un strigăt de triumf, căci familia cerului aştepta să-L primească; şi îngerul cel puternic, urmat de armata cerului, s-a plecat în adorare înaintea Lui, în timp ce El, Monarhul cerului, proclama deasupra mormântului închiriat al lui losif: „Eu sunt învierea şi Viaţa.” (Youth’s Instructor, 28 iulie 1898)

  Toate fiinţele create trăiesc prin voinţa şi puterea lui Dumnezeu. Ele sunt beneficiare ale vieţii Fiului lui Dumnezeu. Oricât de capabili şi talentaţi ar fi, oricât de mare ar fi capacitatea lor, ei sunt alimentaţi cu viaţă din Sursa oricărei vieţi. El este izvorul, fântâna vieţii. (…) Viaţa pe care Şi-o dăduse în trup omenesc, a luat-o iarăşi şi a dat-o omenirii. „Eu am venit”, spune El, ca ei„să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10).

  Hristos S-a făcut una cu neamul omenesc, pentru ca omul să poată deveni una în Spirit şi în viaţă cu EL în virtutea acestei uniri în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa Lui devine viaţa lor. El îi spune celui ce se pocăieşte: „Eu sunt învierea şi Viaţa.” (Youth’s Instructor, 4 august 1898)

  Ne lăudăm cu învierea lui Hristos - 2018. Hristos S-a făcut una cu neamul omenesc, pentru ca omul să poată deveni una în Spirit şi în viaţă cu EL în virtutea acestei uniri în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa Lui devine viaţa lor. El îi spune celui ce se pocăieşte: „Eu sunt învierea şi Viaţa.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...