Articolul precedentColegiul Madison
  Articolul următorIov

  Ne lăudăm cu învierea lui Hristos

  Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată.” (Ioan 11:25,26)

  După crucificarea lui Hristos, preoţii şi conducătorii nu au simţit satisfacţia biruinţei aşa cum se aşteptaseră. Nu s-au bucurat că reuşiseră să aducă la tăcere vocea marelui învăţător. Le era frică. Deja moartea Sa atrăgea atenţia asupra vieţii şi caracterului Său. Preoţii erau convinşi că încercările lor de răzbunare dăduseră greş şi acum se temeau de El mort mai mult, mult mai mult decât se temuseră vreodată de El viu. (…)

  Lumina cerului înconjura mormântul şi tot cerul s-a luminat de slava îngerului. Îngerul s-a apropiat de mormânt şi, prăvălind piatra ca şi când ar fi fost o pietricică, s-a aşezat pe ea. Apoi, vocea Sa a fost auzită spunând: „Fiul lui Dumnezeu, vino afară. Tatăl Tău Te cheamă!” Şi Isus a ieşit din mormânt păşind ca un mare învingător. S-a auzit un strigăt de triumf, căci familia cerului aştepta să-L primească; şi îngerul cel puternic, urmat de armata cerului, s-a plecat în adorare înaintea Lui, în timp ce El, Monarhul cerului, proclama deasupra mormântului închiriat al lui losif: „Eu sunt învierea şi Viaţa.” (Youth’s Instructor, 28 iulie 1898)

  Toate fiinţele create trăiesc prin voinţa şi puterea lui Dumnezeu. Ele sunt beneficiare ale vieţii Fiului lui Dumnezeu. Oricât de capabili şi talentaţi ar fi, oricât de mare ar fi capacitatea lor, ei sunt alimentaţi cu viaţă din Sursa oricărei vieţi. El este izvorul, fântâna vieţii. (…) Viaţa pe care Şi-o dăduse în trup omenesc, a luat-o iarăşi şi a dat-o omenirii. „Eu am venit”, spune El, ca ei„să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10).

  Hristos S-a făcut una cu neamul omenesc, pentru ca omul să poată deveni una în Spirit şi în viaţă cu EL în virtutea acestei uniri în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa Lui devine viaţa lor. El îi spune celui ce se pocăieşte: „Eu sunt învierea şi Viaţa.” (Youth’s Instructor, 4 august 1898)

  Ne lăudăm cu învierea lui Hristos - 2018. Hristos S-a făcut una cu neamul omenesc, pentru ca omul să poată deveni una în Spirit şi în viaţă cu EL în virtutea acestei uniri în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa Lui devine viaţa lor. El îi spune celui ce se pocăieşte: „Eu sunt învierea şi Viaţa.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis