Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul Său nespus de mare

  Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni 9:15)

  Cât de teribil va fi raportul în faţa căruia va sta în ziua de pe urmă neamul omenesc, fiindcă marea majoritate a oamenilor au refuzat darul de nepreţuit, au respins cel mai bogat dar pe care Dumnezeu l-a putut revărsa asupra lumii! Prin acest dar inestimabil al lui Hristos ne vin toate binecuvântările. Viaţa, sănătatea, prietenii, raţiunea, fericirea le primim prin meritele lui Hristos. O, dacă tinerii şi bătrânii şi-ar da seama că toate ajung la ei în virtutea vieţii şi morţii lui Hristos şi dacă L-ar recunoaşte pe Dumnezeu ca stăpân!

  Apostolul scria: „Voi nu sunteţi ai voştri.” Pe când noi ne aflam sub controlul unui stăpân crud, pe când prinţul întunericului stăpânea peste spiritul nostru, Domnul Isus Hristos a plătit cu sângele Său preţul răscumpărării noastre. (…) Adu-I slujire din inimă şi nu-L mai jefui pe Dumnezeu de ceea ce este al Lui! „Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). (…)

  Prin Cuvântul Său sfânt, prin providenţa Sa şi prin soliile ce ţi-au fost trimise prin slujitorii Săi, Isus îţi spune zi de zi: „lată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el, cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Isus Şi-a dat viaţa preţioasă pentru tine, ca să poţi deveni părtaş la natura divină, după ce ai scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Atunci predă-te Lui, ca o dovadă a iubirii şi recunoştinţei tale. Dacă n-ar fi iubirea pe care ne-a arătat-o Hristos din abundenţă, noi ne-am afla astăzi într-o disperare totală, în beznă spirituală. Mulţumeşte-I zilnic lui Dumnezeu pentru că ni L-a dat pe Hristos! (Youth’s Instructor, 26 aprilie 1894)

  Gândul că Hristos a murit spre a obţine pentru noi darul vieţii veşnice este suficient ca să scoată din inimile noastre cele mai sincere şi mai fierbinţi mulţumiri, iar de pe buzele noastre cele mai entuziaste laude. (Review and Herald, 20 septembrie 1881)

  Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul Său nespus de mare - 2018. Isus Şi-a dat viaţa preţioasă pentru tine, ca să poţi deveni părtaş la natura divină, după ce ai scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Atunci predă-te Lui, ca o dovadă a iubirii şi recunoştinţei tale. Dacă n-ar fi iubirea pe care ne-a arătat-o Hristos din abundenţă, noi ne-am afla astăzi într-o disperare totală, în beznă spirituală.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis