Articolul precedentParadisul recâștigat
  Articolul următorBildad

  Hristos, singura cale de intrare la Tatăl

  De aceea şi poate să mântuiască in chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. (Evrei 7:25)

  Cum este împăcat Dumnezeu cu omul? Prin lucrarea şi meritele lui Isus Hristos, care (…) a dat la o parte tot ce s-a interpus între om şi iubirea iertătoare a lui Dumnezeu. Legea pe care omul a călcat-o nu este schimbată pentru a-l întâmpina pe păcătos în starea lui decăzută, ci se arată că ea este transcrierea caracterului lui Iehova – exponentul voinţei Sale sfinte – şi este înălţată şi amplificată în viaţa şi caracterul lui Isus Hristos. Şi totuşi este oferită o cale de mântuire, căci Mielul fără cusur al lui Dumnezeu este descoperit a ridica păcatul lumii. Isus stă în locul păcătosului şi ia asupra Sa vinovăţia călcătorului. Privind la înlocuitor şi Garantul păcătosului, Domnul Iehova poate fi drept şi totuşi să îndreptăţească pe acela care crede în Isus. În dreptul aceluia care-L primeşte pe Hristos ca neprihănire a lui, ca singură speranţă a lui, se rosteşte iertare, căci Dumnezeu a împăcat lumea cu Sine prin Hristos. Dreptatea, adevărul şi sfinţenia lui Hristos, care sunt aprobate de Legea lui Dumnezeu, formează un canal prin care mila poate fi transmisă păcătosului care se pocăieşte şi crede.

  Aceia care nu cred în Hristos nu sunt împăcaţi cu Dumnezeu, dar aceia care au credinţă în El sunt ascunşi cu Hristos în Dumnezeu: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). (Youth’s Instructor, 29 noiembrie 1894)

  El a devenit purtătorul păcatului şi a murit pe cruce, ca să asigure mântuirea oricărui păcătos care se pocăieşte şi se întoarce la loialitatea faţă de Dumnezeu. Numai prin Hristos putem avea intrare la Tatăl. (Letter29,1900)

  Isus spune: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). Isus ia asupra Sa păcatele călcătorului şi îi atribuie neprihănirea Sa, iar prin harul Său transformator îl face în stare să se asocieze cu îngerii şi să aibă comuniune cu Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 19 ianuarie 1893)

  Hristos, singura cale de intrare la Tatăl - 2018. Isus stă în locul păcătosului şi ia asupra Sa vinovăţia călcătorului. Privind la înlocuitor şi Garantul păcătosului, Dumnezeu poate fi drept şi totuşi să îndreptăţească pe acela care crede în Isus. În dreptul aceluia care-L primeşte pe Hristos ca neprihănire a lui, se rosteşte iertare, căci Dumnezeu a împăcat lumea cu Sine prin Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis