Crucea și Legea

  Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele. (Osea 14:9)

  Crucea le vorbeşte oştilor cerului, lumilor necăzute şi lumii căzute despre valoarea pe care le-o dă Dumnezeu oamenilor şi despre marea iubire cu care ne-a iubit El. Ea dă mărturie lumii, îngerilor şi oamenilor despre imutabilitatea Legii divine. (Review and Herald, 23 mai 1899)

  Moartea lui Hristos trebuia să fie argumentul definitiv şi convingător că Legea lui Dumnezeu este tot atât de neschimbătoare ca tronul Său. (…) Faptul că propriul Său Fiu, Garantul omului, n-a fost cruţat este un argument ce va rămâne pentru totdeauna înaintea sfântului şi păcătosului, înaintea universului lui Dumnezeu, ca mărturie că El nu-l va scuza pe călcătorul Legii Sale. Orice abatere de la Legea lui Dumnezeu, oricât de neînsemnată, este notată în raport, iar sabia dreptăţii, când va fi scoasă împotriva păcătosul nepocăit, va face lucrarea care a fost făcută în dreptul Suferindului divin. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1166)

  Prin neprihănirea atribuită a lui Hristos, păcătosul poate simţi că este iertat şi poate şti că Legea nu-l mai condamnă, pentru că el este în armonie cu toate preceptele ei. Este privilegiul lui să se socotească nevinovat atunci când citeşte şi meditează la pedeapsa ce va cădea asupra celui necredincios şi păcătos. Prin credinţă, el se prinde de neprihănirea lui Hristos. (…) Recunoscând că este păcătos, călcător al Legii sfinte a lui Dumnezeu, el priveşte la ascultarea desăvârşită a lui Hristos, la moartea Sa pe Golgota pentru păcatele lumii şi are asigurarea că este îndreptăţit prin credinţa în meritele şi jertfa Sa. El înţelege că Legea a fost respectată de Fiul lui Dumnezeu în locul lui şi că pedeapsa pentru călcarea ei nu poate cădea asupra păcătosului care crede. Ascultarea activă a lui Hristos îl îmbracă pe păcătosul pocăit cu neprihănirea care răspunde cerinţelor Legii. (Youth’s Instructor, 29 noiembrie 1894)

  Crucea și Legea - 2018. Prin neprihănirea atribuită a lui Hristos, păcătosul poate simţi că este iertat şi poate şti că Legea nu-l mai condamnă, pentru că el este în armonie cu toate preceptele ei. Este privilegiul lui să se socotească nevinovat atunci când citeşte şi meditează la pedeapsa ce va cădea asupra celui necredincios şi păcătos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis