Articolul precedentNu este timp de scăpare
  Articolul următorBaruc

  Mila și dreptatea s-au întâlnit la cruce

  Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută. (Psalmii 85:10)

  Dreptatea şi Mila s-au desprins una de alta, s-au aşezat în opoziţie una cu alta, fiind despărţite de o mare prăpastie. Domnul, Răscumpărătorul nostru. Şi-a îmbrăcat divinitatea în natură umană şi a pregătit pentru om un caracter fără pată sau zbârcitură. El a înfipt crucea Sa la mijlocul căii dintre cer şi pământ şi a transformat-o în obiect de atracţie pentru ambele sensuri, apropiind Dreptatea şi Mila peste această prăpastie. (…) Acolo ea a văzut pe Unul egal cu Dumnezeu, purtând pedeapsa pentru tot păcatul şi pentru toată nedreptatea. Complet mulţumită, Dreptatea s-a înclinat cu respect la cruce, spunând: Este destul.

  Prin jertfa adusă în favoarea noastră, suntem aşezaţi pe un teren avantajos. Păcătosul, atras de puterea lui Hristos din confederaţia păcatului, se apropie de crucea înălţată şi se pleacă înaintea ei. Atunci devine o făptură nouă în Hristos Isus. Este curăţat şi purificat; îi este dată o inimă nouă. Sfinţenia consideră că nu mai are nimic de cerut. Lucrarea de răscumpărare a implicat nişte consecinţe despre care omului îi este greu să aibă idee. Fiinţei omeneşti care se străduieşte să se conformeze chipului divin urma să-i fie oferită o bogăţie de comori cereşti, o desăvârşire a puterii care să-l aşeze pe un loc mai înalt decât îngerii care nu au căzut. Lupta a fost dată, biruinţa a fost câştigată. Lupta dintre păcat şi neprihănire L-a înălţat pe Domnul cerului şi a stabilit înaintea familiei omeneşti mântuite, înaintea lumilor necăzute, înaintea întregii oştiri a lucrătorilor răului, de la cel mai mare până la cel mai mic, sfinţenia, mila, bunătatea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (General Conference Bulletin, 1 octombrie, 1899)

  Hristos pe cruce a fost mijlocul prin care bunătatea şi credincioşia s-au întâlnit şi dreptatea şi pacea s-au sărutat. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899)

  Măreţia acestui dar a fost că le-a oferit oamenilor un subiect de recunoştinţă şi de laudă care să dureze tot timpul şi toată veşnicia. (Youth’s Instructor, 13 decembrie 1894)

  Mila și dreptatea s-au întâlnit la cruce - 2018. Prin jertfa adusă în favoarea noastră, suntem aşezaţi pe un teren avantajos. Păcătosul, atras de puterea lui Hristos din confederaţia păcatului, se apropie de crucea înălţată şi se pleacă înaintea ei. Atunci devine o făptură nouă în Hristos Isus. Este curăţat şi purificat; îi este dată o inimă nouă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis