Articolul precedentA murit Dumnezeu?
  Articolul următorEbed-Melec

  Crucea demască stăpânirea lui Satana

  (Hristos) a dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. (Coloseni 2:15)

  La crucea de pe Golgota, iubirea şi egoismul au stat faţă în faţă. Acolo a avut loc manifestarea lor supremă. Hristos trăise numai pentru a mângâia şi a binecuvânta, iar Satana, punând la cale omorârea Sa, a manifestat răutatea urii sale faţă de Dumnezeu. El a arătat clar că adevăratul scop al răzvrătirii Sale era de a-L detrona pe Dumnezeu şi de a-L nimici pe Acela prin care se manifesta iubirea lui Dumnezeu.

  Prin viaţa şi moartea lui Hristos, gândurile oamenilor sunt şi ele scoase la iveală. De la staul până la cruce, viaţa lui Isus a fost o chemare la supunerea eului şi la părtăşie în suferinţă. Ea a dezvăluit intenţiile oamenilor. Isus a venit cu adevărul cerului şi toţi care ascultau de glasul Duhului Sfânt erau atraşi la El. Adoratorii eului aparţineau împărăţiei lui Satana. Prin atitudinea lor faţă de Hristos, toţi aveau să arate de ce parte erau. Şi, în felul acesta, fiecare îşi rosteşte sentinţa singur.

  În ziua judecăţii finale, fiecare fiinţă pierdută va înţelege natura propriei respingeri a adevărului. Crucea va fi prezentată şi adevărata ei însemnătate va fi înţeleasă de fiecare minte ce a fost orbită de păcat. În faţa priveliştii de pe Golgota, cu Jertfa ei tainică, păcătoşii vor sta condamnaţi. Se va da la o parte orice scuză mincinoasă. Apostazia oamenilor va apărea în caracterul ei odios. Oamenii vor vedea ce au ales. (…) Când vorfi dezvăluite gândurile tuturor oamenilor, atât cei credincioşi, cât şi cei răzvrătiţi vor afirma împreună: „Drepte şi adevărate sunt căile Tale, împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău?… Pentru că judecăţile Tale au fost arătate” (Apocalipsa 15:3,4). (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 57-58)

  Deşi pământul a fost separat de continentul cerului şi rupt de legătura cu el, Isus l-a legat din nou de sfera slavei. (Signs of the Times, 24 noiembrie 1887)

  Crucea demască stăpânirea lui Satana - 2018. În ziua judecăţii finale, fiecare fiinţă pierdută va înţelege natura propriei respingeri a adevărului. Crucea va fi prezentată şi adevărata ei însemnătate va fi înţeleasă de fiecare minte ce a fost orbită de păcat. În faţa priveliştii de pe Golgota, cu Jertfa ei tainică, păcătoşii vor sta condamnaţi. Se va da la o parte orice scuză mincinoasă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis