Articolul precedentRâuri de apă vie
  Articolul următorDaniel

  Noi trebuie să ne luăm zilnic crucea

  Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. (Luca 9:23)

  Numai puterea crucii îl poate despărţi pe om de confederaţia puternică a păcatului. Hristos S-a dat pentru salvarea păcătosului. Aceia ale căror păcate sunt iertate, aceia care îl iubesc pe Isus vor fi uniţi cu El. Ei vor purta jugul lui Hristos. Acest jug nu are rolul să-i stânjenească, să le facă viaţa religioasă o trudă nesatisfăcătoare. Nu! Jugul lui Hristos trebuie să fie tocmai mijlocul prin care viaţa creştină să devină una de satisfacţie şi de bucurie. Creştinul trebuie să se bucure de contemplarea a ceea ce a făcut Dumnezeu, de faptul că El L-a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru lume, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).

  Aceia care stau sub steagul însângerat al Prinţului Emanuel trebuie să fie soldaţi credincioşi ai oştirii Sale. Ei nu trebuie să fie niciodată neloiali, infideli. Mulţi tineri se vor oferi să I se alăture lui Isus, Prinţul vieţii. Dar dacă vor să rămână lângă El mereu, trebuie să privească neîncetat la Isus, Căpitanul lor, aşteptând ordinele Sale. Ei nu pot fi ostaşi ai lui Hristos şi totuşi să fie implicaţi în confederaţia lui Satana şi să vină în sprijinul acesteia, căci atunci ar fi vrăjmaşi ai lui Hristos. Ei şi-ar trăda atunci îndatoririle sacre. (Youth’s Instructor, 30 martie 1893)

  Crucea… trebuie ridicată şi purtată fără murmur sau tânguire. Prin actul înălţării ei, vei constata că ea te înalţă pe tine. Vei constata că ea vibrează de milă, compasiune şi iubire îndurătoare. (Letter 145,1900)

  Prin purtarea crucii, experienţa ta va fi de aşa fel încât vei putea spune: „«Ştiu că Răscumpărătorul meu este viu» şi, pentru că El este viu, voi fi şi eu viu!”Ce asigurare frumoasă! (Manuscript 85,1901)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...