Articolul precedentConferințe biblice
  Articolul următorÎngerul Gabriel

  Noi luăm crucea și renunțăm la noi înșine

  Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în Mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. (Galateni 2:20)

  Hristos a fost crucificat pentru omul căzut. Dar, pentru mulţi care se numesc creştini, evenimentul acesta nu înseamnă nimic. În practică, ei neagă crucea lui Hristos. (…) Ei admit că Hristos a murit pe cruce, dar, pentru că trebuie să treacă personal printr-o răstignire, nu vor primi lecţiile ce duc la renunţarea la sine şi la sacrificiul de sine. Ei sunt creştini numai cu numele. Punctul central al credinţei lor nu este Mântuitorul crucificat şi înviat, care le aduce tuturor celor ce îl primesc privilegiul de a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 7 iulie 1898)

  Părăseşte plăcerile păcatului în schimbul cerului şi al vieţii veşnice! Ce înseamnă câteva zile de satisfacţie egoistă, care nu conţine nici măcar o picătură de fericire adevărată, în comparaţie cu fericirea veşnică ce-l aşteaptă pe cel credincios? Nu ţine departe de sufletul tău iubirea lui Hristos. Priveşte la crucea Golgotei dacă doreşti o dovadă palpabilă a iubirii Sale. Cerul priveşte la tine cu interes profund ca să vadă ce vei face. Îngerii sunt uimiţi când întorci spatele cu indiferenţă binecuvântărilor ce-ţi sunt date. Dacă refuzi să răspunzi la iubirea ce ne atrage la Hristos, în final vei ajunge răzvrătit şi sfidător. (Youth’s Instructor, 2 martie 1893)

  Pavel a înţeles că meritul nu era al lui, ci al Duhului Sfânt, a cărui influenţă binevoitoare îi umplea inima, aducându-i orice gând la supunerea faţă de Hristos. (…) în învăţăturile apostolului, Hristos era figura centrală. „Trăiesc”, declara el, „dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Eul era ascuns; Hristos era descoperit şi înălţat. (Faptele apostolilor, p. 251) Aceia care se leapădă de ei înşişi pentru a le face bine altora şi care se consacră pe ei înşişi şi tot ce au în slujba lui Hristos vor simţi fericirea pe care omul egoist o caută în zadar. (Mărturii, vol. 3, p. 397)

  Noi luăm crucea și renunțăm la noi înșine - 2018. Părăseşte plăcerile păcatului în schimbul cerului şi al vieţii veşnice! Ce înseamnă câteva zile de satisfacţie egoistă, care nu conţine nici măcar o picătură de fericire adevărată, în comparaţie cu fericirea veşnică ce-l aşteaptă pe cel credincios? Nu ţine departe de sufletul tău iubirea lui Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...