Articolul precedentPrieteni lingușitori
  Articolul următorBelșațar

  Dacă evităm crucea, pierdem viața veșnică

  Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. (Matei 10:38)

  Nu pot fi decât două clase… Şi toţi aceia care se aşază de partea celor neloiali stau sub stindardul negru al lui Satana şi sunt acuzaţi că L-au respins pe Hristos şi S-au folosit de El cu rele intenţii. Ei sunt acuzaţi de crucificarea deliberată a Domnului vieţii şi slavei. (Review and Herald, 30 ianuarie 1900)

  Cel care ocoleşte crucea ocoleşte răsplata făgăduită celui credincios. (Letter 744,1901)

  Priveşte la Golgota până când ţi se topeşte inima în faţa uimitoarei iubiri a Fiului lui Dumnezeu! El n-a lăsat nefăcut niciun lucru prin care omul căzut putea fi înălţat şi curăţat. Şi noi să nu dăm oare mărturie despre El? îl va degrada oare religia lui Hristos pe cel care o primeşte? Nu! Nu va fi nicio degradare să călcăm pe urmele Omului de pe Calvar. Zi după zi să stăm la picioarele lui Isus şi să învăţăm de la El, pentru ca, prin vorbirea noastră, prin comportarea noastră, prin îmbrăcămintea noastră şi prin toate activităţile noastre să putem da dovadă că Isus ne conduce şi domneşte peste noi. Dumnezeu ne cheamă să umblăm pe calea deschisă pentru răscumpăraţii Domnului. Noi nu trebuie să umblăm pe căile lumii. Trebuie să-l supunem totul lui Dumnezeu şi să-L mărturisim pe Hristos înaintea oamenilor. (…)

  „Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaţa o va pierde şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga” (Matei 10:38,39). Zi după zi trebuie să renunţăm la noi, să înălţăm crucea şi să păşim pe urmele învăţătorului. (…)

  Mă bucur că perioada de probă nu s-a încheiat. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, să cădem pe Stâncă şi să fim zdrobiţi de ea! Prin blândeţe, iubire, conversaţie sfântă, printr-un spirit de compasiune, să le dăm şi altora mărturie despre Hristos. O, dacă am adopta acea poziţie în care El să-şi poată descoperi slava cum a fost descoperită ea în Ierusalim, la revărsarea Duhului Sfânt asupra mulţimii! (Review and Herald, 10 mai 1892)

  Crucea Golgotei este pentru noi garanţia vieţii veşnice. (Letter 15, 1892)

  Dacă evităm crucea, pierdem viața veșnică - 2018. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, să cădem pe Stâncă şi să fim zdrobiţi de ea! Prin blândeţe, iubire, conversaţie sfântă, printr-un spirit de compasiune, să le dăm şi altora mărturie despre Hristos. O, dacă am adopta acea poziţie în care El să-şi poată descoperi slava cum a fost descoperită ea în Ierusalim, la revărsarea Duhului Sfânt asupra mulţimii!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis