Articolul precedentPrieteni lingușitori
  Articolul următorBelșațar

  Dacă evităm crucea, pierdem viața veșnică

  Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. (Matei 10:38)

  Nu pot fi decât două clase… Şi toţi aceia care se aşază de partea celor neloiali stau sub stindardul negru al lui Satana şi sunt acuzaţi că L-au respins pe Hristos şi S-au folosit de El cu rele intenţii. Ei sunt acuzaţi de crucificarea deliberată a Domnului vieţii şi slavei. (Review and Herald, 30 ianuarie 1900)

  Cel care ocoleşte crucea ocoleşte răsplata făgăduită celui credincios. (Letter 744,1901)

  Priveşte la Golgota până când ţi se topeşte inima în faţa uimitoarei iubiri a Fiului lui Dumnezeu! El n-a lăsat nefăcut niciun lucru prin care omul căzut putea fi înălţat şi curăţat. Şi noi să nu dăm oare mărturie despre El? îl va degrada oare religia lui Hristos pe cel care o primeşte? Nu! Nu va fi nicio degradare să călcăm pe urmele Omului de pe Calvar. Zi după zi să stăm la picioarele lui Isus şi să învăţăm de la El, pentru ca, prin vorbirea noastră, prin comportarea noastră, prin îmbrăcămintea noastră şi prin toate activităţile noastre să putem da dovadă că Isus ne conduce şi domneşte peste noi. Dumnezeu ne cheamă să umblăm pe calea deschisă pentru răscumpăraţii Domnului. Noi nu trebuie să umblăm pe căile lumii. Trebuie să-l supunem totul lui Dumnezeu şi să-L mărturisim pe Hristos înaintea oamenilor. (…)

  „Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaţa o va pierde şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga” (Matei 10:38,39). Zi după zi trebuie să renunţăm la noi, să înălţăm crucea şi să păşim pe urmele învăţătorului. (…)

  Mă bucur că perioada de probă nu s-a încheiat. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, să cădem pe Stâncă şi să fim zdrobiţi de ea! Prin blândeţe, iubire, conversaţie sfântă, printr-un spirit de compasiune, să le dăm şi altora mărturie despre Hristos. O, dacă am adopta acea poziţie în care El să-şi poată descoperi slava cum a fost descoperită ea în Ierusalim, la revărsarea Duhului Sfânt asupra mulţimii! (Review and Herald, 10 mai 1892)

  Crucea Golgotei este pentru noi garanţia vieţii veşnice. (Letter 15, 1892)

  Dacă evităm crucea, pierdem viața veșnică - 2018. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, să cădem pe Stâncă şi să fim zdrobiţi de ea! Prin blândeţe, iubire, conversaţie sfântă, printr-un spirit de compasiune, să le dăm şi altora mărturie despre Hristos. O, dacă am adopta acea poziţie în care El să-şi poată descoperi slava cum a fost descoperită ea în Ierusalim, la revărsarea Duhului Sfânt asupra mulţimii!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...