Articolul precedentÎnţepătura de albine
  Articolul următorAmos

  Adevăratul efort misionar începe în cămin

  Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau fără pată toate poruncile şi toate rânduielile Domnului. (Luca 1:6)

  Prin formarea unei relaţii cu Hristos, omul renăscut nu face decât să revină la legătura pe care i-a fost rânduit s-o aibă cu Dumnezeu. (…) Prima lui datorie este faţă de copiii săi şi faţă de rudele cele mai apropiate. Nimic nu-l poate scuza de neglijarea cercului restrâns în favoarea cercului larg din afară. În ziua socotelilor finale, taţii şi mamele (…) vor fi întrebaţi ce au făcut şi ce au spus spre a asigura mântuirea sufletelor pentru care şi-au luat răspunderea să le aducă pe lume. Şi-au neglijat ei mieii, lăsându-i în grija străinilor? (…) Un mare bine făcut altora nu-ţi va anula datoria faţă de Dumnezeu de a te îngriji de copiii tăi. Binele spiritual al familiei tale vine întâi. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899)

  În instruirea şi modelarea corectă a minţii copiilor lor, mamele au primit cea mai mare misiune încredinţată vreodată muritorilor. (Manuscript 29, 1886)

  Ori de câte ori te ocupi de datoria cea mai la îndemână, Dumnezeu te va binecuvânta şi îţi va asculta rugăciunile. Prea mulţi fac lucrare misionară în afară, în timp ce propriile familii sunt lipsite de astfel de eforturi – mergând spre ruină din cauza neglijării. (…) Prima lucrare misionară este aceea de a te îngriji ca iubirea, lumina şi bucuria să vină în cercul familiei. Să nu căutăm să facem o mare lucrare misionară sau de temperanţă până când nu ne-am îndeplinit mai întâi îndatoririle acasă. În fiecare dimineaţă ar trebui să ne gândim: Ce faptă bună pot să fac astăzi? Ce cuvânt amabil pot să rostesc? Cuvintele amabile rostite în familie sunt ca binecuvântarea strălucirii soarelui. Soţul are nevoie de ele, soţia are nevoie de ele, copiii au nevoie de ele. (…) Dorinţa fiecărei inimi să fie aceea de a face un colţ de rai aici, jos, cât mai mult posibil. (Review and Herald, 23 decembrie 1884)

  Un suflet din cercul familiei tale sau din vecinătatea ta salvat prin efortul tău răbdător şi neobosit va aduce tot atâta onoare numelui lui Hristos şi va străluci tot atât de puternic în coroana ta ca şi un suflet pe care l-ai fi găsit în China sau în India. (Signs of the Times, 10 noiembrie 1881)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...