Articolul precedentDe mână cu Isus
  Articolul următorProfetul Mica

  Iov aducea jertfe pentru copiii săi

  Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere-de-tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă. (Iov 1:5)

  Sunt două căi de a proceda cu copiii, căi care diferă foarte mult în principii şi în rezultate. Credincioşia şi iubirea unite cu înţelepciunea şi fermitatea, în armonie cu învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu, vor aduce fericire în viaţa aceasta şi în cea viitoare. Neglijarea datoriei, îngăduinţa nechibzuită, nereprimarea sau necorectarea nebuniilor tinereţii vor avea ca rezultat nefericirea şi ruina finală a copiilor şi dezamăgirea şi suferinţa părinţilor. (…)

  Este bine pentru părinţi să înveţe de la omul din Uţ lecţia fermităţii şi a devoţiunii. Iov nu-şi neglija datoria faţă de cei din afara familiei lui; era binevoitor, amabil şi atent faţă de interesele altora, dar, în acelaşi timp, lucra cu sârguinţă pentru mântuirea propriei familii. Când fiii şi fiicele lui dădeau ospeţe, tremura ca nu cumva el să-L fi supărat pe Dumnezeu. Ca preot credincios al familiei, el aducea jertfe pentru fiecare dintre ei. El cunoştea caracterul ofensator al păcatului şi gândul că fiii săi ar putea uita cerinţele divine l-a îndreptat spre Dumnezeu, ca să mijlocească pentru ei. (Review and Herald, 30 august 1881)

  El (Dumnezeu) doreşte să vadă strâns laolaltă din familiile poporului nostru un grup mare de tineri care, datorită influenţei sfinte din căminele lor, şi-au predat inimile Lui şi pornesc să-l aducă cea mai înaltă slujire a vieţii lor. Călăuziţi şi instruiţi de învăţătura sfântă din cămin, de influenţa altarului familial de dimineaţă şi seară, de exemplul statornic al unor părinţi care-L iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El, ei au învăţat să se supună lui Dumnezeu ca învăţător al lor şi sunt pregătiţi să-l aducă o slujire plăcută ca fii şi fiice credincioase. Aceşti tineri sunt pregătiţi să exemplifice înaintea lumii puterea şi harul lui Hristos. (Îndrumarea copilului, p. 559)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...