Articolul precedentÎncredere în Planul Său
  Articolul următorNaum

  Influența amplă a căminului creștin

  Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe şi până acum eu vestesc minunile Tale. (Psalmii 71:17)

  Temperamentul, particularităţile personale, obiceiurile din care se dezvoltă caracterul – tot ce se practică în cămin se va dezvălui în toate legăturile vieţii. Înclinaţiile cărora li s-a dat curs se vor manifesta în gânduri, cuvinte şi fapte de acelaşi caracter. (Mărturii, vol. 6, p. 174)

  Misiunea căminului trece dincolo de cercul restrâns al membrilor familiei. Căminul creştin trebuie să fie un exemplu care să ilustreze frumuseţea adevăratelor principii de viaţă. Această ilustraţie va fi o putere spre bine în lume. Mult mai puternică decât orice predică ce se poate rosti este influenţa unui cămin adevărat asupra inimii şi vieţii oamenilor. (…) Când tinerii ies dintr-un astfel de cămin, lecţiile pe care ei le-au învăţat acolo sunt împărtăşite. Principii mai nobile de viaţă sunt introduse în alte familii şi o influenţă înălţătoare lucrează în societate. (Divina vindecare, p. 352) Căminul în care membrii lui sunt creştini politicoşi, curtenitori exercită o influenţă amplă spre bine. Alte familii vor remarca rezultatele obţinute de un astfel de cămin şi vor urma exemplul dat, păzindu-se, la rândul lor, de influenţele satanice. Îngerii lui Dumnezeu vor vizita adesea căminul în care domneşte voinţa lui Dumnezeu. Sub puterea harului divin, un astfel de cămin devine un loc pentru înviorarea pelerinilor istoviţi şi obosiţi. Printr-o atentă veghere, eul este ţinut în frâu ca să nu se afirme. Se formează obiceiuri corecte. Există o atentă recunoaştere a drepturilor celorlalţi. Credinţa care lucrează prin dragoste şi care curăţă sufletul se află la cârmă, prezidând peste întreaga familie. Sub influenţa sfântă a unui astfel de cămin, principiul frăţiei prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu este într-o mai mare măsură recunoscut şi ascultat. (Căminul adventist, p. 31)

  Viaţa lui Hristos stă înaintea noastră ca model şi omul este strâns legat de Dumnezeu numai atunci când slujeşte nevoilor altora, asemenea îngerilor milei. Este în natura creştinismului să producă familii fericite şi membri fericiţi ai societăţii. (Signs of the Times, 17 februarie 1881)

  Influența amplă a căminului creștin - 2018. Misiunea căminului trece dincolo de cercul restrâns al membrilor familiei. Căminul creştin trebuie să fie un exemplu care să ilustreze frumuseţea adevăratelor principii de viaţă. Această ilustraţie va fi o putere spre bine în lume. Mult mai puternică decât orice predică este influenţa unui cămin adevărat asupra inimii şi vieţii oamenilor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...