Articolul precedentRătăcirea
  Articolul următorHabacuc

  Dumnezeu ne umple cu dragostea Sa

  Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi amândouă se păstrează. (Luca 5:38)

  Noi trebuie să căutăm cu stăruinţă să cunoaştem şi să apreciem adevărul, ca să-l prezentăm altora aşa cum este el în Isus. Avem nevoie de o apreciere corectă a valorii propriilor suflete. Atunci nu vom fi aşa de nepăsători faţă de faptele noastre ca în prezent. Vom căuta cu mult zel să cunoaştem calea lui Dumnezeu (…) şi rugăciunea noastră continuă va fi să avem gândul lui Hristos, să putem fi modelaţi şi transformaţi după chipul Său. Privind la Isus şi văzând frumuseţea Lui, având ochii mereu ţintă la El, ne schimbăm după chipul Său. (…)

  Sfârşitul este aproape! Nu avem de pierdut nicio clipă! Lumina trebuie să se răspândească de la poporul lui Dumnezeu în raze clare şi distincte, aducându-L pe Isus înaintea bisericilor şi înaintea lumii. (…) Instrumentele ce trebuie folosite sunt acele suflete care primesc cu bucurie lumina adevărului pe care le-a transmis-o Dumnezeu. Aceştia sunt uneltele prin care Dumnezeu transmite lumii cunoştinţa adevărului. Dacă cei din poporul lui Hristos vor deveni, prin harul Lui, burdufuri noi, El îi va umple cu vin nou. Dumnezeu ne va da lumină suplimentară şi vechile adevăruri vor fi recuperate şi reaşezate în contextul adevărului; şi oriunde vor merge, lucrătorii vor triumfa. Ca ambasadori ai lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile, să caute adevărurile ascunse sub molozul rătăcirii. Şi fiecare rază de lumină primită trebuie transmisă altora. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiţi pe toate celelalte – Hristos, neprihănirea noastră. (…)

  „«Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice Domnul” (leremia 9:24). Aceasta trebuie adusă în (…) toate bisericile noastre. Dumnezeu doreşte ca fiecare suflet să se întoarcă la iubirea dintâi. El doreşte ca toţi să aibă aurul credinţei şi al dragostei, ca să poată scoate din comoară şi să le dea celor care au nevoie de el. (Review and Herald Extra, 23 decembrie 1890)

  Dumnezeu ne umple cu dragostea Sa - 2018. Dumnezeu doreşte ca fiecare suflet să se întoarcă la iubirea dintâi. El doreşte ca toţi să aibă aurul credinţei şi al dragostei, ca să poată scoate din comoară şi să le dea celor care au nevoie de el.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...