Articolul precedentHartă nu amuletă
  Articolul următorȚefania

  Dumnezeu îngăduie suferințele și încercările

  Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău. (Psalmii 119:67)

  Domnul consideră că sfinţenia poporului Său are valoare supremă şi îngăduie adversităţi asupra persoanelor, asupra familiilor şi asupra bisericilor, pentru ca poporul Său să înţeleagă în ce pericol se află şi să-şi smerească inimile înaintea Lui în pocăinţă. El îi va trata cu blândeţe pe cei care s-au îndepărtat de El. Le va acorda iertare şi îi va îmbrăca în hainele neprihănirii lui Hristos. Îi va onora cu prezenţa Sa.

  În această mare zi a ispăşirii, este de datoria noastră să ne mărturisim păcatele şi să recunoaştem mila şi iubirea lui Dumnezeu în iertarea fărădelegilor noastre. Să-l mulţumim Domnului pentru avertizările pe care El ni le-a dat, pentru a ne salva de căile noastre stricate. Să fim martori ai bunătăţii Lui, dând dovadă de o schimbare în viaţa noastră. Dacă aceia cărora Domnul le-a transmis mustrări, avertizându-i că nu merg pe calea Lui, se vor pocăi şi cu umilinţă şi inimă zdrobită se mărturisesc, Domnul îi va reprimi în mod sigur în graţia Sa. (…)

  Un timp de mari încercări stă în faţa noastră. Se cuvine să ne folosim toate capacităţile şi darurile pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Puterile pe care ni le-a dat Domnul trebuie folosite pentru a zidi şi nu pentru a descuraja şi dărâma. (…) În toată istoria creştină, soli rânduiţi de Dumnezeu s-au expus reproşurilor şi persecuţiei de dragul adevărului. Dar oriunde va fi forţat poporul lui Dumnezeu să meargă, chiar dacă, asemenea ucenicului iubit, sunt exilaţi pe insule pustii, Hristos va şti unde se află ei şi îi va întări şi binecuvânta, umplându-i cu pace şi bucurie. (…)

  El îşi va curăţi biserica aşa cum a curăţit templul la începutul şi la sfârşitul lucrării Sale pe pământ. Tot ce aduce asupra bisericii, ca s-o testeze şi s-o încerce, aduce pentru ca poporul Său să poată obţine o mai profundă evlavie şi o mai mare putere de a duce triumful crucii în toate părţile lumii. El are pentru toţi o lucrare de făcut. (General Conference Bulletin, 1 iunie 1900)

  Dumnezeu îngăduie suferințele și încercările - 2018. În toată istoria creştină, soli rânduiţi de Dumnezeu s-au expus reproşurilor şi persecuţiei de dragul adevărului. Dar oriunde va fi forţat poporul lui Dumnezeu să meargă, chiar dacă, asemenea ucenicului iubit, sunt exilaţi pe insule pustii, Hristos va şti unde se află ei şi îi va întări şi binecuvânta, umplându-i cu pace şi bucurie.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...