Articolul precedentDespre distanțe
  Articolul următorMaleahi

  Membri neprihăniți ai bisericii

  Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. (Isaia 32:17)

  „După roadele lor îi veţi cunoaşte.” Podoaba lăuntrică a unui spirit blând şi liniştit este de nepreţuit. În viaţa adevăratului creştin, podoaba exterioară este întotdeauna în armonie cu pacea şi sfinţirea lăuntrică. Astfel, prin neprihănirea membrilor va fi întemeiată biserica. Poporul lui Dumnezeu trebuie să manifeste o credinţă statornică şi de neclintit. Biblia este standardul lor. Torentele bogate de har din cer vor produce în ei lumină, pe care trebuie să o împartă şi altora. Adevărul trebuie proclamat în toată puterea lui. Aceia care fac cu credincioşie această lucrare, păzind poruncile lui Dumnezeu în fapte şi în adevăr, vor fi recunoscuţi ca împreu-nă-lucrători cu Dumnezeu.

  „Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roadele neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.” De la începutul şi până la sfârşitul istoriei bisericii, Hristos va fi pentru poporul Său tot ce exprimă aceste cuvinte, dacă ei vor asculta invitaţia: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi…, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:28-30). Hristos este pentru poporul Său viaţă, eficienţă şi putere, înţelepciune şi sfinţenie. (General Conference Bulletin, 1 iunie 1900)

  Dacă te supui cerinţelor lui Dumnezeu şi te laşi pătruns de iubirea Lui şi umplut de plinătatea Lui, copiii, tinerii şi micii ucenici vor privi la tine, ca să-şi formeze o impresie despre ce înseamnă evlavia practică; şi poţi fi astfel instrumentul care să-i conducă pe calea ascultării de Dumnezeu. Atunci vei exercita o influenţă care va suporta testul lui Dumnezeu şi lucrarea ta se va asemăna cu aurul, argintul şi pietrele preţioase, căci va avea un caracter nepieritor. (…)

  Sunt mulţi care privesc la tine, ca să vadă ce poate face religia pentru tine. Dacă eşti credincios lucrării pe care ţi-a dat-o Dumnezeu, le vei forma o impresie corectă şi vei conduce sufletele pe calea neprihănirii. (Review and Herald, 16 octombrie 1888)

  Membri neprihăniți ai bisericii - 2018. Poporul lui Dumnezeu trebuie să manifeste o credinţă statornică şi de neclintit. Biblia este standardul lor. Torentele bogate de har din cer vor produce în ei lumină, pe care trebuie să o împartă şi altora. Adevărul trebuie proclamat în toată puterea lui.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...