Articolul precedentDespre distanțe
  Articolul următorMaleahi

  Membri neprihăniți ai bisericii

  Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. (Isaia 32:17)

  „După roadele lor îi veţi cunoaşte.” Podoaba lăuntrică a unui spirit blând şi liniştit este de nepreţuit. În viaţa adevăratului creştin, podoaba exterioară este întotdeauna în armonie cu pacea şi sfinţirea lăuntrică. Astfel, prin neprihănirea membrilor va fi întemeiată biserica. Poporul lui Dumnezeu trebuie să manifeste o credinţă statornică şi de neclintit. Biblia este standardul lor. Torentele bogate de har din cer vor produce în ei lumină, pe care trebuie să o împartă şi altora. Adevărul trebuie proclamat în toată puterea lui. Aceia care fac cu credincioşie această lucrare, păzind poruncile lui Dumnezeu în fapte şi în adevăr, vor fi recunoscuţi ca împreu-nă-lucrători cu Dumnezeu.

  „Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roadele neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.” De la începutul şi până la sfârşitul istoriei bisericii, Hristos va fi pentru poporul Său tot ce exprimă aceste cuvinte, dacă ei vor asculta invitaţia: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi…, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:28-30). Hristos este pentru poporul Său viaţă, eficienţă şi putere, înţelepciune şi sfinţenie. (General Conference Bulletin, 1 iunie 1900)

  Dacă te supui cerinţelor lui Dumnezeu şi te laşi pătruns de iubirea Lui şi umplut de plinătatea Lui, copiii, tinerii şi micii ucenici vor privi la tine, ca să-şi formeze o impresie despre ce înseamnă evlavia practică; şi poţi fi astfel instrumentul care să-i conducă pe calea ascultării de Dumnezeu. Atunci vei exercita o influenţă care va suporta testul lui Dumnezeu şi lucrarea ta se va asemăna cu aurul, argintul şi pietrele preţioase, căci va avea un caracter nepieritor. (…)

  Sunt mulţi care privesc la tine, ca să vadă ce poate face religia pentru tine. Dacă eşti credincios lucrării pe care ţi-a dat-o Dumnezeu, le vei forma o impresie corectă şi vei conduce sufletele pe calea neprihănirii. (Review and Herald, 16 octombrie 1888)

  Membri neprihăniți ai bisericii - 2018. Poporul lui Dumnezeu trebuie să manifeste o credinţă statornică şi de neclintit. Biblia este standardul lor. Torentele bogate de har din cer vor produce în ei lumină, pe care trebuie să o împartă şi altora. Adevărul trebuie proclamat în toată puterea lui.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul cuvânt rostit

  Cel mai bun mod de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. Într-un fel inexplicabil, atunci când stăm și ne rugăm, fără grabă, chiar în tăcere, Duhul lui Dumnezeu ne aduce în atenție cuvinte pe care le-am auzit sau le-am citit, însă cărora nu le-am dat prea multă importanță; uneori ne amintește mesaje ale părinților sau ale altor persoane cărora le pasă. Dacă vrem să Îl auzim, El ne va vorbi în mod sigur.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Mai de preţ decât multe vrăbii

  Poate că treci printr-o situaţie nesigură sau întunecoasă, care te poate copleşi cu teamă. Pentru asemenea cazuri, Dumnezeu ţi-a lăsat versetul de astăzi, ca să îţi aducă aminte că, dacă El are grijă de umila vrabie, mai mult ca sigur că va fi gata să te scoată din necaz.

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis