Articolul precedentBroasca țestoasă
  Articolul următorZaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul

  Dumnezeu așază facerea de bine alături de rugăciune

  Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 10:4)

  Adevărata facere de bine creştină izvorăşte din principiul iubirii pline de recunoştinţă. Iubirea faţă de Hristos nu poate să existe fără o iubire corespunzătoare faţă de aceia pentru care El a venit în lume ca să-i răscumpere. Iubirea faţă de Hristos trebuie să fie principiul călăuzitor al fiinţei, controlându-i toate emoţiile şi dirijându-i toate energiile. Iubirea răscumpărătoare ar trebui să trezească toate acele sentimente tandre şi toată acea devoţiune altruistă care poate exista în inima omului. În această situaţie, nu va mai fi nevoie deloc de apeluri mişcătoare care să le străpungă egoismul şi să le trezească mila adormită, care să-i determine să aducă daruri de bunăvoie pentru cauza preţioasă a adevărului. (…)

  Corect îndrumată, facerea de bine se alimentează din energiile mintale şi morale ale oamenilor şi-i determină la acţiunile cele mai sănătoase pentru binecuvântarea celor în nevoie şi pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Dacă aceia care au mijloace şi-ar da seama că sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dolar cheltuit, atunci presupusele lor nevoi ar fi mult mai mici. Dacă ar fi vie, conştiinţa ar da mărturie despre cheltuielile inutile pentru satisfacerea apetitului şi pentru slujirea mândriei, vanităţii şi amuzamentului şi ar mărturisi despre irosirea banilor Domnului lor, bani care ar fi trebuit dedicaţi cauzei Sale. (…)

  Lungimea şi fericirea vieţii nu ţin de cantitatea de averi pământeşti. (…)

  Bisericile cele mai sistematice şi mai darnice în susţinerea cauzei lui Dumnezeu sunt cele mai prospere din punct de vedere spiritual. Urmaşul lui Hristos cu adevărat darnic îşi identifică interesul personal cu acela al Maestrului său. (…) Spiritul lumesc şi lăcomia devorează tot ce este vital pentru poporul lui Dumnezeu. Ei trebuie să înţeleagă că mila Lui multiplică apelurile pentru mijloacele lor. Îngerul lui Dumnezeu aşază facerea de bine alături de rugăciune. El i-a spus lui Corneliu: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El şi-a adus aminte de ele” (Faptele 10:4). (Review and Herald, 15 decembrie 1874)

  Dumnezeu așază facerea de bine alături de rugăciune - 2018. Adevărata facere de bine creştină izvorăşte din principiul iubirii pline de recunoştinţă. Iubirea faţă de Hristos nu poate să existe fără o iubire corespunzătoare faţă de aceia pentru care El a venit în lume ca să-i răscumpere. Iubirea faţă de Hristos trebuie să fie principiul călăuzitor al fiinţei, controlându-i toate emoţiile şi dirijându-i toate energiile.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul cuvânt rostit

  Cel mai bun mod de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. Într-un fel inexplicabil, atunci când stăm și ne rugăm, fără grabă, chiar în tăcere, Duhul lui Dumnezeu ne aduce în atenție cuvinte pe care le-am auzit sau le-am citit, însă cărora nu le-am dat prea multă importanță; uneori ne amintește mesaje ale părinților sau ale altor persoane cărora le pasă. Dacă vrem să Îl auzim, El ne va vorbi în mod sigur.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Mai de preţ decât multe vrăbii

  Poate că treci printr-o situaţie nesigură sau întunecoasă, care te poate copleşi cu teamă. Pentru asemenea cazuri, Dumnezeu ţi-a lăsat versetul de astăzi, ca să îţi aducă aminte că, dacă El are grijă de umila vrabie, mai mult ca sigur că va fi gata să te scoată din necaz.

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis