Articolul precedentScut
  Articolul următorElisabeta

  Reprezentanți ai guvernării lui Dumnezeu

  De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. (1 Corinteni 15:58)

  Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie curată, pură şi sfinţită pentru Dumnezeu. Membrii ei stau înaintea lumii ca reprezentanţi ai guvernării cerului. Ei sunt angajaţi, atât cât va mai fi timp, într-o lucrare a milei.

  Este dorinţa lui Dumnezeu ca toţi aceia care mărturisesc a crede adevărul din Cuvântul Său să-l facă cunoscut. Credincioşia lor perseverentă va fi răsplătită din belşug. „Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt” (Daniel 7:27).

  De aceea, să nu obosim în facerea de bine. Să ne supunem inimile cu totul învăţăturilor din cuvântul marelui Medic Misionar. Zelul şi puterea noastră de a promova cunoştinţa lui Isus Hristos va fi pe măsura credinţei noastre în solie. Noi trebuie să devenim „împreună-lucrători cu Dumnezeu”, sporind întotdeauna în lucrul Domnului.

  În fiecare zi din viaţă, ne confruntăm cu noi obligaţii. Încheierea unei îndatoriri înseamnă începutul alteia. Trebuie să ne petrecem viaţa în slujba învăţătorului. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Membrii bisericii lui Hristos trebuie să fie exemple de slujire continuă, de ascultare totală de marele nostru Exemplu. În fiecare zi ni se va încredinţa o lucrare pe măsura puterii fiecăruia. Prin slujirea cu rugăciune şi veghere, ne vom desăvârşi caracterele după asemănarea divină, caractere cu care Dumnezeu va fi mulţumit şi care ne vor pregăti să intrăm în împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. (Manuscript 57,1907)

  Domnul aşteaptă să-Şi manifeste puterea şi harul prin poporul Său. (…) Noi trebuie să umblăm şi să vorbim personal cu Dumnezeu; atunci influenţa sacră a Evangheliei lui Hristos se va vedea în viaţa noastră în toată valoarea ei. (Mărturii, vol. 6, p. 253)

  Reprezentanți ai guvernării lui Dumnezeu - 2018. În fiecare zi ni se va încredinţa o lucrare pe măsura puterii fiecăruia. Prin slujirea cu rugăciune şi veghere, ne vom desăvârşi caracterele după asemănarea divină, caractere cu care Dumnezeu va fi mulţumit şi care ne vor pregăti să intrăm în împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis