Cum trebuie să lucrăm

  Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn! Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă. (1 Petru 3:15)

  Când facem zilnic faptele lui Hristos, devine o plăcere să împlinim voia Lui. Hristos a venit în lumea noastră ca să împlinească Legea lui Dumnezeu, ca să fie modelul nostru în toate lucrurile. El S-a aşezat între scaunul harului şi marele număr de închinători împietriţi, plini de lăudăroşenie, mândrie şi deşertăciune şi, prin lecţiile Sale despre adevăr, care erau„eloc-vente în simplitatea lor”, i-a făcut să înţeleagă necesitatea închinării spirituale. Lecţiile Sale erau impresionante, frumoase şi pline de importanţă, totuşi aşa de simple, încât şi un copil le putea înţelege. Adevărul pe care l-a prezentat era atât de profund, încât nici cel mai înţelept şi mai desăvârşit învăţător nu putea să-l epuizeze. Aceia care lucrează ca şi când L-ar vedea pe Cel Nevăzut vor păstra întotdeauna simplitatea, umplând cele mai simple cuvinte cu puterea marilor adevăruri. (Manuscript 87,1894)

  Tinerii pot fi o putere pentru Hristos, dacă îşi vor păstra simplitatea şi dacă nu vor căuta să prezinte ceva senzaţional, ceva original, ci dacă vor prezenta preceptele Domnului lor. Dar a învesti adevărurile cele mai simple cu noutate şi unicitate înseamnă să le jefuieşti de puterea de a câştiga suflete pentru Hristos. (…) Folosirea cuvintelor lungi şi a elocvenţei impunătoare nu este esenţială pentru a avea succes. Aveţi nevoie de o experienţă vie în lucrurile lui Dumnezeu şi de simplitate în prezentarea iubirii lui Hristos celor pierduţi. (…) Când inima vă va străluci de iubirea lui Hristos, o veţi exprima faţă de alţii şi veţi deveni martori pentru Hristos. (‘Youth’s Instructor, 4 mai 1893)

  Noi nu trebuie să ascundem Evanghelia sau să acoperim crucea lui Hristos cu trandafiri ornamentali, făcând astfel fără efect predicarea ei. (Manuscript 39,1895)

  Cuvântul adevărat, sincer al fiului sau fiicei lui Dumnezeu, rostit cu simplitate naturală, are puterea de a deschide uşa inimii care a stat mult timp închisă în faţa lui Hristos şi a iubirii Sale. (Parabolele Domnului Hristos, p. 232)

  Cum trebuie să lucrăm - 2018. Tinerii pot fi o putere pentru Hristos, dacă îşi vor păstra simplitatea şi dacă nu vor căuta să prezinte ceva senzaţional, ceva original, ci dacă vor prezenta preceptele Domnului lor. Dar a învesti adevărurile cele mai simple cu noutate şi unicitate înseamnă să le jefuieşti de puterea de a câştiga suflete pentru Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul volum

  Azi încă poți face și tu această alegere, indiferent ce s-a întâmplat în povestea ta până acum. El poate schimba orice istorie și orice viață. Trebuie doar să Îl rogi și să-I oferi permisiunea să lucreze în viața ta. Vei fi uimit de paginile pe care le poate scrie în experiența ta de acum înainte. Roagă-te!

  Defecțiunea

  Nimic nu mai este perfect. Dar lauda fie a lui Dumnezeu, căci El are un plan mai bun pentru noi: o nouă lume în care El va face toate lucrurile noi.

  Aceşti micuţi

  Dumnezeu are o afecţiune specială pentru copii şi nu doreşte ca aceştia să sufere. Indiferent dacă eşti o victimă sau nu, vei găsi mângâiere în cuvintele psalmistului: „El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui.”

  Disciplina ca semn al iubirii

  Doamne, învață-ne să iubim atunci când disciplinăm și să fim drepți când iubim! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la felul în care Dumnezeu aplică disciplina în viața ta! Ce principii observi care te-ar putea ajuta în relația cu ceilalți?

  Tanulmányozzuk a próféciákat!

  „Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban,...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis