Articolul precedent„Atenție, câine rău”
  Articolul următorIosif, soțul Mariei

  Să-i facem bine aproapelui nostru

  Nu opri o binecuvântare celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci. (Proverbele 3:27)

  Aşa de dornică şi de nerăbdătoare este inima Mântuitorului să ne facă primirea ca membri ai familiei lui Dumnezeu, încât El aşază chiarîn primele cuvinte pe care trebuie să le folosim când ne apropiem de Dumnezeu asigurarea rudeniei noastre divine: „Tatăl nostru”. (…) Când îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”, recunoaştem că toţi copiii Săi sunt fraţii noştri. Cu toţii facem parte din marea reţea umană, toţi suntem membri ai unei singure familii. În rugăciunile noastre, trebuie să-i includem pe toţi semenii noştri, la fel ca pe noi înşine. Cine caută o binecuvântare numai pentru sine nu se roagă cum trebuie. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 103-105)

  Noi suntem legaţi de Domnul prin cele mai puternice legături şi manifestarea iubirii Tatălui nostru trebuie să trezească cele mai filiale sentimente şi recunoştinţa cea mai călduroasă. Legile lui Dumnezeu îşi au temelia în cea mai nezdruncinată dreptate şi sunt astfel concepute încât să promoveze fericirea acelora care le păzesc. (Review and Herald, 18 septembrie 1888)

  În lecţia credinţei prezentată de Hristos pe munte, sunt descoperite principiile adevăratei religii. Religia îl aduce pe om în legătură personală cu Dumnezeu, dar nu în mod exclusivist, căci principiile cerului trebuie trăite în aşa fel încât ele să ajute şi să binecuvânteze omenirea. Copilul adevărat al lui Dumnezeu îl va iubi pe El din toată inima sa şi îl va iubi pe aproapele său ca pe sine însuşi. El va fi interesat de concetăţenii săi. Adevărata religie este lucrarea harului asupra inimii, care face ca viaţa să debordeze de fapte bune, ca o fântână alimentată de râuri vii. Religia nu constă numai din meditaţie şi rugăciune. Lumina creştinului se manifestă prin fapte bune şi aşa este recunoscută de alţii. Religia nu trebuie despărţită de problemele vieţii. Ea trebuie să pătrundă şi să sfinţească obligaţiile şi planurile ei. Dacă cineva are o legătură adevărată cu Dumnezeu, spiritul de care este animat cerul îi va influenţa toate cuvintele şi acţiunile. El îl va proslăvi pe Dumnezeu prin faptele lui şi-i va ajuta şi pe alţii să-L cinstească. (Review and Herald, 18 septembrie 1888)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...