Articolul precedentCe ai în mână?
  Articolul următorPăstorii din Betleem

  Să lucrăm cu iubire

  Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei: dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. (Ioan 13:35)

  Dumnezeu să ne ajute să înţelegem că trebuie să fim împreună-lu-crători cu El! Să începem chiar acum să fim conlucrători cu Cerul. (…) Nu vreţi să vă uniţi în lucru pentru familiile, prietenii şi cunoştinţele voastre? (Manuscript 85,1909)

  Fiecare dintre tinerii ucenici ai lui Hristos să aibă o iubire neegoistă faţă de toţi ceilalţi ucenici ai lui Hristos. (…) Vedeţi dacă există vreun copil sărman care nu este preferat, căruia nu i se dă atenţie specială şi faceţi din el obiectul atenţiei voastre neegoiste. Cei deosebit de atrăgători nu vor duce lipsă de prieteni, dar cei mai puţin plăcuţi la înfăţişare, timizi şi greu de cunoscut pot avea trăsături alese de caracter şi sunt şi ei răscumpăraţi cu sângele lui Isus Hristos. (Youth’s Instructor, 25 mai 1893)

  Avem nevoie să ne dăm seama zilnic ce ajutor avem în Isus Hristos. Toţi să înţeleagă că pot fi conlucrători cu El. Este privilegiul vostru să primiţi de la Hristos har care să vă facă în stare să-i mângâiaţi pe alţii cu aceeaşi mângâiere cu care voi înşivă aţi fost mângâiaţi de Dumnezeu. (…) Fiecare să caute să-şi facă lucrarea cum îşi va dori s-o fi făcut atunci când va veni sfârşitul tuturor lucrurilor. Fiecare să încerce să-l ajute pe cel de lângă el. Astfel veţi avea aici, pe pământ, un mic colţ de rai şi îngerii lui Dumnezeu vor lucra prin voi pentru a face o bună impresie. (…) Hristos doreşte să vă facă slujitori ai Săi. Căutaţi să ajutaţi oriunde puteţi, cultivaţi cea mai bună dispoziţie, pentru ca harul lui Dumnezeu să se reverse în mod bogat asupra voastră.

  Tinerii şi bătrânii pot învăţa să privească la Dumnezeu ca la Unul care le dă vindecare, simte împreună cu ei, le înţelege nevoile şi nu va face nicio greşeală. Natura ta omenească poate să se prindă de divinitatea lui Hristos prin credinţă vie şi poţi învăţa să împlineşti (…) principiile cerului. Aceasta te va face o binecuvântare pentru toţi. (Manuscript 87, 1909)

  Să lucrăm cu iubire - 2018. Tinerii şi bătrânii pot învăţa să privească la Dumnezeu ca la Unul care le dă vindecare, simte împreună cu ei, le înţelege nevoile şi nu va face nicio greşeală. Natura ta omenească poate să se prindă de divinitatea lui Hristos prin credinţă vie şi poţi învăţa să împlineşti principiile cerului. Aceasta te va face o binecuvântare pentru toţi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...