Articolul precedentTrăiește-ți visul
  Articolul următorSimeon

  Suntem binecuvântați când îi ajutăm pe alții

  Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. (Proverbele 11:25)

  Sunt mulţi oameni pentru care viaţa este o luptă plină de chin; ei îşi dau seama de lipsurile lor şi sunt nenorociţi şi necredincioşi; ei cred că n-au niciun motiv să fie recunoscători. Cuvintele amabile, privirile pline de milă, cuvintele de preţuire ar fi pentru mulţi oameni necăjiţi şi singuri ca un pahar de apă rece pentru sufletul însetat. Un cuvânt de compasiune, o faptă de amabilitate ar ridica poverile care apasă greu pe umerii istoviţi. Şi fiecare cuvânt sau faptă de amabilitate dezinteresată este o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea pierdută.

  Cel milostiv „va căpăta îndurare”, „sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.” Există o pace dulce pentru sufletul milos, o binecuvântată satisfacţie în viaţa de slujire dezinteresată pentru binele altora. Duhul Sfânt, care locuieşte în suflet şi se manifestă în viaţă, va în-muia inimile împietrite şi le va trezi mila şi duioşia. Veţi secera ce aţi semănat. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 40-41)

  Va veni timpul când pământul se va zgudui puternic şi se va prăbuşi ca o colibă. Dar gândurile, scopurile şi faptele lucrătorilor lui Dumnezeu, deşi nevăzute acum, vor ieşi la iveală în ziua cea mare a răsplătirii finale. Lucruri acum uitate vor apărea atunci ca martori, fie pentru a aproba, fie pentru a condamna.

  Iubirea, curtoazia, sacrificiul de sine – acestea nu se pierd niciodată. Când cei aleşi ai lui Dumnezeu vor fi schimbaţi din muritori în nemuritori, cuvintele şi faptele lor de bunătate vor fi făcute cunoscute şi vor fi păstrate în decursul veacurilor veşnice. Niciun gest de slujire neegoistă, oricât de mic sau simplu, nu se va pierde vreodată. Prin meritele îndreptăţirii atribuite a lui Hristos, parfumul unor astfel de cuvinte şi fapte va fi păstrat pentru totdeauna. (Manuscript 161, 1897)

  Suntem binecuvântați când îi ajutăm pe alții - 2018. Un cuvânt de compasiune, o faptă de amabilitate ar ridica poverile care apasă greu pe umerii istoviţi. Şi fiecare cuvânt sau faptă de amabilitate dezinteresată este o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea pierdută.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...